Wtorek
18.02.2020
nr 049 (5315 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Ministerstwo Środowiska i destrukcji!  (NOWY TEMAT)

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 22:45
Czy minister właściwy do spraw środowiska winien zajmować się uchwałami NRŁ dotyczącymi odwoływania i powoływania członków Prezydium NRŁ, czy winien wydać decyzję dostosowującą Statut PZŁ do zapisów ustawy Prawo łowieckie i niektóre zapisy tegoż Statutu uchylić? Przykładowo: czy zapis §82 ust. 3 pkt. 8, 9 statutu jest zgodny z zapisem art. 32a ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Łowieckie? czy zapis §82 ust. 3 pkt 10 statutu jest zgodny z zapisem art. 32a ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Łowieckie? czy zapis §97 pkt. 7, 8 statutu jest zgodny z zapisem art. 32a ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo Łowieckie ? Wydaję się już na pierwszy rzut oka, że nie jest zgodny! Ale przecież to minister ds. środowiska Henryk Kowalczyk zatwierdził statut, którego uchwalenie osobiście nadzorował na KZD. Tym samym przepisy tego „dziurawego” statutu są aktem prawa. Prawa, które obowiązują struktury i członków Zrzeszenia. Czy intencją ustawodawcy nie było to aby minister sam decydował, kto będzie Łowczym Krajowym. Aby miał wpływ na to kto będzie pełnił funkcje łowczego okręgowego? Jeżeli tak, to czy poprzez zapis statutowy Łowczy Krajowy ma dalej związane ręce, a w konsekwencji również minister? Czy NRŁ i OZD mają dalej wpływ na obsadę łowczych okręgowych? Czy Łowczy Krajowy nie uwzględniając uchwały NRŁ skierowanej do Zarządu Głównego o odwołanie łowczego okręgowego, dokonanie powołania łowczego okręgowego bez uchwały OZD, łamie Statut jako jak prawa obowiązującego? Chyba lepiej byłoby gdyby Pani Małgorzata Golińska, Pan Sagan i Pan Hamulecki zajęli się naprawianiem błędów jakie popełnili przy procedurze zatwierdzania Statutu niż podejmowali działania w kierunku ostentacyjnego naciągania prawa przy rotacjach personalnych w prezydium NRŁ. Wymienionym i Rafałowi Malcowi za wielki wkład w rozwalaniu PZŁ dziękujemy.

Autor: 1585  godzina: 22:51
👏👏👏👏👏👏