Środa
08.04.2020
nr 099 (5365 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Projekt ustawy  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur1234  godzina: 10:23
W Sejmie po raz drugi przymierzają się do przedłużenia kadencji zarządom kół. Przy okazji także organom PZŁ. Projekt ustawy (orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/153C73E24F9CC9CDC125854300456AEB/%24File/330.pdf) o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Druk nr 330: Art. 18. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu: „Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. 2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”.

Autor: Jerrys  godzina: 10:53
I to by rozwiązywało wiele spraw i problemów. Aż boję się myśleć ile i jak zróżnicowane będą pełnomocnictwa w Kołach jeżeli zrezygnują z tego zapisu. Cześć z nich zapewne nie byłyby akceptowane przez różne instytucje, np. banki.

Autor: Broxen  godzina: 12:15
Czyli co ? pisiaki będą wspierać esbecko- mafijny sposób…. ? i …. bez lustracji ?

Autor: jaszczur  godzina: 12:19
Stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny będą sobie przedłużać w nieskończoność, a jak wtedy zarządy zaczną się wkurzać i ich członkowie rezygnować?

Autor: PeBe  godzina: 13:50
Druk i Art. ewoluuje. Jesteśmy w Art. 21 (orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/17C1A2777C398262C1258544003AF3DA/%24File/332.pdf)

Autor: JaBi  godzina: 13:51
Witam To jest to na co czekałem. Szkoda, że tak w ostatniej chwili. Ale wreszcie (jak przejdzie głosowanie) będzie można normalnie zająć się sprawami koła. DB P.S. Zapomniałem, życzyć wszystkim forumowiczom ZDROWYCH Świąt, wszystkiego najlepszego i samych sukcesów na niwie łowieckiej. Niech Wam Bór Darzy!!

Autor: PeBe  godzina: 13:54
JaBi, Jak zobaczę to jako opublikowaną ustawę to w to uwierzę :)

Autor: PeBe  godzina: 13:59
By było ciekawiej to ten nowy druk 332 jest po: Komisji Finansów Publicznych A jej przewodniczący i sprawozdawca to wspólnik Rafała M. od zatwierdzania statutu PZŁ czyli Henryk K.

Autor: Silwerus  godzina: 14:16
Jak to przejdzie to okaże się, że wszelkie wytyczne Pzł, dywagacje i deliberacje na łowieckim, były zbędnymi ćwiczeniami .😄🤣 Zawsze pisałem, że tylko Sejm, może temat załatwić zgodnie z prawem. Brakuje mi jeszcze zapisu kiedy najpóźniej należy zwołać takie Walne. Np w okresie od 30 do 60 dni. Po zakończeniu wymienionych okoliczności. Bo niektóre Zarządy mogą zacząć kombinować.

Autor: Artur1234  godzina: 14:23
"2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”.

Autor: PeBe  godzina: 14:35
Dodam jeszcze jeżeli nie patrzyliście na sam koniec, że: Art.111.Ustawa wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem: 1)art. 21, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.

Autor: Artur1234  godzina: 14:39
Nie patrzyliśmy :-), ale się go spodziewałem. Tego dnia pojawiło się nam rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Całość teraz sprawia wrażenie, że jest zrozumiała

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 16:43
Poprawka ustawy w takim brzmieniu ma wady i to wielkie! Jak uchwalą to napiszę jakie - po co podpowiadać.

Autor: jaszczur  godzina: 17:09
A w okresie od końca 5-letniej kadencji zarządu do dnia wejścia w życie tego uregulowania ustawowego to jest w kole zarząd, czy go nie ma? Czy bank w tym czasie pozwoli na dostęp do rachunku bankowego koła, czy nie?

Autor: WJarek  godzina: 17:56
A co z brakiem możliwości zwołania WZ i zatwierdzenia bilansów kół? Co z terminami składania ich i CIT-8 do skarbówki?

Autor: Silwerus  godzina: 19:09
Nic... Nie można zwołać Walnego.. Więc nic.. Czekamy na lepsze czasy 😄

Autor: łukasz83  godzina: 21:01
Co do skarbówek wczoraj dzwonił prezes i pani w skarbówce stwierdziła, że termin składania papierów został wydłużony do końca lipca tzn. bilanse i Cit. Dzisiaj dzwoniła nasza księgowa z tymi samymi pytaniami i pani stwierdziła, że mamy czas do końca czerwca. Jednym zdaniem czeski film i myślę że oni sami nie wiedzą jak to ma być

Autor: PeBe  godzina: 21:49
6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego Czyli w przypadku KŁ jet to koniec września.