Piątek
15.05.2020
nr 136 (5402 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Ustawa w Senacie

Autor: Artur123  godzina: 00:59
Wersja ostateczna w ustawie: „Art. 5. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 32a dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Posiedzenia organów, jak również innych ciał kolegialnych zrzeszenia, z wyjątkiem zjazdów krajowego i okręgowych oraz posiedzeń sądów łowieckich, mogą odbywać się także za pomocą środków komunikacji na odległość. O sposobie przeprowadzenia posiedzenia zarządza zwołujący.”; 2) w art. 33b dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Posiedzenia organów koła łowieckiego mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. O sposobie przeprowadzenia posiedzenia zarządza zwołujący.”.” Mówiąc krótko - zasłużona porażka Wosia, Golińskiej i Lisiaka! Z kasy na dupowozy i inne tego typu niełowieckie sprzęty - nici!

Autor: PeBe  godzina: 01:06
Noooo... Niesamowite. Wracam z polowania a tu .... Naprawdę Sejm raczył spojrzeć pozytywnie na "doły"? :)

Autor: Artur123  godzina: 01:16
Fiku miku malcowniku dogadany z lisią kitą. Kto to n (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=165953&t=165919&v=t)apisał, kolejny raz myląc się w ocenie sytuacji?

Autor: Artur123  godzina: 01:16
Wracam z polowania a tu .... Chyba z 200 km jechałeś z tego polowania. U mnie już o godz. 22.15 widzialność spadła prawie do zera. A tak w zasadzie, po co o takim powrocie z polowania wspominasz w merytorycznej dyskusji, w dodatku kolejny już raz? Jak się to ma do dyskutowanej sprawy? Boisz się, że for(um)owicze nie uwierzą Ci, że jesteś myśliwym?

Autor: PeBe  godzina: 01:38
Przepraszam. A na podstawie czego twierdzisz, że ostatecznie to wygląda tak jak napisałeś?

Autor: PeBe  godzina: 01:40
Totalne bzdury waść wypisujesz!

Autor: Artur123  godzina: 01:47
Podsłuchałem rozmowę Indian Ameryki Północnej z polskimi góralami o pogodzie w Europie Wschodniej. Przy okazji napomknęli coś o rezultatach w polskim parlamencie.

Autor: Artur123  godzina: 01:54
Sejmowy druk nr 374 (orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/EC705F2126BC4279C1258568005EA896/%24File/374.pdf)

Autor: PeBe  godzina: 02:04
Szanowni Państwo. Proszę nie wierzyć w to co napisał Artur123!!! Sejm odrzucił bezwzględną większością głosów blok poprawek, które nie uzyskały pozytywnej rekomendacji komisji następnego modela z grona destruktorów łowiectwa w Polsce, czyli komisji pod przewodnictwem Henryka K. Na komisji Heniek był przeciwny tej poprawce Senatu, tak jaki większość członów czyli za przyjęciem poprawki senatu 23, przeciw 27, wstrzymujący 1 Wynik: opinia negatywna W Sejmie głosowanie wyglądało tak: Za odrzuceniem 236 Przeciw 166 wstrzymało się 56 Do odrzucenia potrzeba bezwzględnej większości głosów, w tym przypadku 230 głosów a było ich 236 W związku z powyższym ta poprawka Senatu jak wiele innych przepadła w głosowaniu w Sejmie. Kształt zapisu Art. 5 pozostał więc taki jaki wyszedł 30 kwietnia z Sejmu Art. 5. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dochód z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich może zostać przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii. 2b. O przeznaczeniu środków finansowych, o którym mowa w ust. 2 i 2a, decyduje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.”.

Autor: Artur123  godzina: 02:18
Odsłuchałem (dziennik.lowiecki.plhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=9587D63364A355A1C1258562004DCF21) Uważniej śledziłeś przebieg głosowania niż osoba, która mi wiadomość przekazała. Masz rację. Przepraszam. Mówiąc krótko - zwycięstwo Wosia, Golińskiej i Lisiaka! Z kasy PZŁ i kół łowieckich, na dupowozy i inne tego typu niełowieckie sprzęty - niewykluczone, że pójdzie fura pieniędzy!

Autor: molowo1  godzina: 07:24
CHYBA DOŚĆ JUŻ RZĄDÓW PANA LISIAKA? !!! Co na to NRL? Wygląda, na to,że są już niepotrzebni?

Autor: xaafuun  godzina: 10:51
Wygląda na to, że pezeteł z instytucji społecznej, z każdą kolejną nowelą staje się agendą rządową,, finansowaną przez myśliwych... A NRŁ, staje takim kwiatkiem przyslowiowym do kożucha....