Piątek
15.05.2020
nr 136 (5402 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Dochód z działalności gospodarczej PZŁ oraz kół łowieckich  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur123  godzina: 11:10
Po wczorajszym odrzuceniu przez Sejm senackiej poprawki, możemy już bliżej i na poważnie przyjrzeć się znowelizowanemu zapisowi art. 35 ustawy Prawo łowieckie: „Art. 35. 1. Działalność Polskiego Związku Łowieckiego jest finansowana z funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej. 2. Dochód z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich służy wyłącznie realizacji ich celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Mienie Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich nie podlega podziałowi między członków. 2a. W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dochód z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich może zostać przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii. 2b. O przeznaczeniu środków finansowych, o którym mowa w ust. 2 i 2a, decyduje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. 3. Przepisy regulujące zasady gospodarki finansowej stowarzyszeń stosuje się odpowiednio do gospodarki finansowej Polskiego Związku Łowieckiego”. Wiemy już, że wprowadzone zapisy ust. 2b i 2b, najprawdopodobniej są niezgodne „z czym tylko się da”, ale z tą nową rzeczywistością w PZŁ i kołach łowieckich żyć jakoś trzeba. Jak? Wbrew pozorom, nowe zapisy nie są jednoznaczne. Zwłaszcza w przypadku dysponowania środkami finansowymi kół łowieckich, nie za bardzo mogę sobie wyobrazić funkcjonowanie wprowadzonego mechanizmu. Jak jednak wszyscy doskonale o tym wiemy, czego nie można sobie wyobrazić, często pojawia się w pisowskiej rzeczywistości.

Autor: xaafuun  godzina: 11:23
Arturze, zgadzam się z Tobą, "Zwłaszcza w przypadku dysponowania środkami finansowymi kół łowieckich, nie za bardzo mogę sobie wyobrazić funkcjonowanie wprowadzonego mechanizmu" Ja też nie wiem jak mogłoby to od strony praktycznej wyglądać? ZO wysyła do ZK "pismo" z nakazem przesłania - jeśli koło w ma kasie dużo gotówki, lub przelania jeśli ma na koncie jakiejś kwoty X, tak by do dyspozycji KŁ pozostała jakaś część wyrażona w % od zabieranej kwoty, lub kwota stała Y. Jak dobrze, że nasze KŁ nie ma programu szpiegowskiego do pezeteła, który oprócz wpisów do książki, umożliwia wgląd w finanse koła.

Autor: Artur123  godzina: 11:36
Nie mogę oprzeć się refleksji... Po co to było? (dziennik.lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/ponad-2-mln-zl-na-walke-z-covid-19/) Czyżby art. 2a i 2b to swoista forma podziękowania rządu za wsparcie myśliwych, jakiego udzielili instytucjom walczących z zagrożeniem?

Autor: Paulo  godzina: 11:51
to już wiecie do czego potrzebna jest elektroniczna książka.....

Autor: Lesław1  godzina: 12:31
Artur123 a teraz wytłumacz co to dochód z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich. Bo o ile pamiętam to prawo nie działa wstecz, więc ubiegły rok gospodarczy mamy z głowy i możemy mówić o dochodzie z obecnego roku gospodarczego,a który będzie wiadomy po zakończeniu tegoż roku, czyli w 2021. Poza tym nie było walnych zebrań, nie ma zakończonego i uchwalonego budżetu to o jakim dochodzie mówimy ?

Autor: skaflok  godzina: 13:30
Proponuję im to (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=165990&t=165979) co w innym temacie.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 16:35
Koledzy nie bądźcie dziećmi i nie próbujcie dysput prawnych nad zapisami ustawy, które wejdą w życie po spodziewanym podpisaniu ustawy przez Prezydenta. Na stronie PZŁ wyświetli się kolejny komunikat przez nikogo nie podpisany, w którym zawarta zostanie informacja: Wychodząc na przeciw sugestiom wielu kół łowieckich chcących przeznaczyć środki na cele związane ze zwalczaniem epidemii i realizując szczytny cel wsparcia Ministerstwa Zdrowia 44 ambulansami, Zarząd Główny na podstawie art. 35 ust. 2a i 2b ustawy 'Prawo łowieckie' podjął uchwałę o przeznaczeniu przez każde koło łowieckie na ten cel kwoty od 1200 zł do 2400 zł, pochodzącej z dochodów z działalności gospodarczej koła w latach poprzednich. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni na konto ZG PZŁ podane niżej. Wpłata jest dobrowolna i nie wymaga uchwały ani zarządu koła, ani walnego zgromadzenia, ale ta forma zaangażowania się koła w walkę z chorobą COVID-19 będzie miała znaczenie przy ocenie wniosku koła o dzierżawę dotychczas dzierżawionych obwodów w roku 2021. I teraz proszę o deklarację chociaż jednego koła w Polsce, które oświadczy publicznie, że takiego przelewu nie zrobi, podając nazwę koła i nazwiska członków zarządu, którzy na taki przelew nie pozwolą.

Autor: Broxen  godzina: 17:09
Póki co ministerstwo odróżnia działalność statutową od działalności gospodarczej. Statut też odróżnia statutową działalność od gospodarczej. Dla 99% luda w pezetele „wsio ryba” .