Środa
16.09.2020
nr 260 (5526 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Walne zgromadzenia kół łowieckich okiem nowego pieszczocha Pawła Lisiaka  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur123  godzina: 13:47
Ufoludki z Nowego Światu 35 zamieszczają na swojej stronie internetowej wypociny następcy poprzedniego nadwornego prawnika ZG PZŁ: „Informacja prawna nt. walnych zgromadzeń kół łowieckich" (dziennik.lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/informacja-prawna-nt-walnych-zgromadzen-kol-lowieckich/)

Autor: Artur123  godzina: 14:08
Po przeczytaniu tegoż „wyjątkowego” dokumentu zastanawiam się, co autor tak naprawdę miał na myśli, pisząc go, a ponadto – co takiego nowego napisał, czego zwykły zjadacz łowieckiego chleba nie mógłby zauważyć, ewentualnie wydedukować, choć w miarę uważnie czytając ustawę Prawo łowieckie i statut PZŁ.

Autor: domiś2  godzina: 14:20
zwykły zjadacz łowieckiego chleba mógłby zauważyć, ewentualnie wydedukować, choć w miarę uważnie czytając ustawę Prawo łowieckie i statut PZŁ, ale mu się tego czytać zwyczajnie nie chce, bo nie po to został myśliwym, by czytać w ramach robót przymusowych, a po to by polować. W związku z powyższym, taki wyciąg z Ustaw i Statutu dla nie lubiących obowiązkowych robót czytankowych, może się przydać. Po przeczytaniu tegoż „wyjątkowego” pierwszego postu zastanawiam się, co autor tak naprawdę miał na myśli, pisząc go, a ponadto – co takiego nowego napisał, czego zwykły zjadacz łowieckiego chleba nie mógłby zauważyć, ewentualnie wydedukować, choć w miarę uważnie czytając łowiecki? Do tego jeżeli przyjąć, że są tacy co od 20 lat ciągle klepią to samo na różnych forach i też z tego nic nie wynika, to jeden więcej czy mniej nie zaszkodzi


Autor: broni  godzina: 14:29
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: Artur123  godzina: 15:03
Za o wiele bardziej interesujący tekst o walnych zgromadzeniach, niż „Informacja prawna (dziennik.lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/informacja-prawna-nt-walnych-zgromadzen-kol-lowieckich/)”, chociaż mocno kontrowersyjny, uważam sprzed ponad tygodnia przemyślenia Miłosza Kościelniaka Marszała: Sprawozdania finansowe do 30 września, ale bez walnych zgromadzeń (dziennik.lowiecki.plhttps://braclowiecka.pl/n/36/aktualnosci/6309/sprawozdania-finansowe-do-30-wrzesnia-ale-bez-walnych-zgromadzen). Autor, nie wiadomo dlaczego, od dłuższego już czasu stoi na stanowisku, że ...nie ma konieczności zwoływania na gwałt walnych zgromadzeń. Tym razem do w takim tonie sprecyzowanej konstatacji doszedł w swoim tekście opublikowanym dnia 7 września. Kończy go oto takim akapitem: Ponieważ przepisy łowieckie nie przyznają walnym zgromadzeniom uprawnienia do zatwierdzania sprawozdań finansowych kół, a taka kompetencja nie wynika również z żadnego domniemania prawnego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawozdanie finansowe koła zatwierdził inny jego organ, którym może być zarówno zarząd, jak i komisja rewizyjna. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w fundacji, w której działa tylko zarząd, to właśnie on sporządza i przyjmuje sprawozdanie finansowe. Z kolei w stowarzyszeniach rejestrowych często się praktykuje rozwiązanie polegające na tym, że zarząd stowarzyszenia sporządza sprawozdanie finansowe, a komisja rewizyjna je zatwierdza. Bywa także, że to zarząd stowarzyszenia sporządza i zatwierdza sprawozdanie finansowe (komisja rewizyjna zaś tylko je opiniuje). Oznacza to, że nie ma konieczności zwoływania na gwałt walnych zgromadzeń”. 

Autor: Broxen  godzina: 15:10
Fakt bezsporny : to co w tym teksie jest zawarte powinien „śpiewająco" opowiadać i napisać KAŻDY członek Zrzeszenia zatrudniony na Nowym Świecie , na czele z członkami ZG i NRŁ. Panie Ministrze ! Jakim sposobem to „towarzystwo” niby Zrzeszeniem kieruje, jak oni do tak prostej sprawy, z podstawy swoich obowiązków i członkostwa w Zrzeszeniu nie znają ?

Autor: Broxen  godzina: 15:39
W sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego ; To Pan Miłosz pisze bardziej co wie, niż wie co pisze. A gdzie to pisze, że zarząd koła cokolwiek zatwierdza z zakresu prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła, oraz budżetu i DZIAŁALNOŚCI KOŁA ?!

Autor: BaRu  godzina: 17:21
Nie zgadzam się z Miłoszem, już raz to wklejałem: Ustawa o rachunkowości: "Art. 52. 1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. 2. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego." "Art. 53. 1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego."

Autor: Broxen  godzina: 19:12
Ustawa o rachunkowości: "Art. 52. 1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. 2. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego." W rozumieniu tego przepisu przymiot „kierownika jednostki” ma organ wieloosobowy jaki m jest zarząd koła , ten zarząd o którym mowa w art. 32b ust pkt 2 ustawy PŁ. - i ten zarząd zapewnia sporządzenie tego sprawozdania - i skarbnik lub księgowa ( tu kwestia umowy i z księgową) - i WSZYSCY CZŁONKOWIE TEGO ORGANU ( kto nie podpisał pisze wyjaśnienie dla braku podpisu) W sytuacji koła łowieckiego i statutu Zrzeszenia nie istnieje obowiązek ZATWIERDZANIA przez WZ Wskazywana wyżej ustawa też nie wskazuje i nie wymienia słowa-wyrazu : ZATWIERDZA !

Autor: Broxen  godzina: 19:12
Ustawa o rachunkowości: "Art. 52. 1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. 2. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego." W rozumieniu tego przepisu przymiot „kierownika jednostki” ma organ wieloosobowy jaki m jest zarząd koła , ten zarząd o którym mowa w art. 32b ust pkt 2 ustawy PŁ. - i ten zarząd zapewnia sporządzenie tego sprawozdania - i skarbnik lub księgowa ( tu kwestia umowy i z księgową) - i WSZYSCY CZŁONKOWIE TEGO ORGANU ( kto nie podpisał pisze wyjaśnienie dla braku podpisu) W sytuacji koła łowieckiego i statutu Zrzeszenia nie istnieje obowiązek ZATWIERDZANIA przez WZ Wskazywana wyżej ustawa też nie wskazuje i nie wymienia słowa-wyrazu : ZATWIERDZA !

Autor: Broxen  godzina: 19:17
Przepraszam- winno być 33b