Sobota
27.02.2021
nr 058 (5690 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Komunikat Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

Autor: Miłośnik PZŁ  godzina: 06:25
KPZPR donosi😁👍

Autor: 2dwudziestak  godzina: 17:25
A co to wogóle jest za organ "prezydium NRŁ" i na jakiej podstawie stwierdził, że z treścią listu należy zapoznać wszystkich odwiedzających stronę PZŁ??? Pewnie większość odwiedzających stronę interesują uchwały podejmowane przez najwyższe organy zrzeszenia.

Autor: trucizna  godzina: 21:44
Nap...dalania się o koryto ciąg dalszy Żygać się już chce

Autor: Artur123  godzina: 23:06
2dwudziestak, słusznie podnosisz fakt, że Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, choć jest statutowym ciałem kolegialnym, nie jest organem Polskiego Związku Łowieckiego. Więc tak naprawdę jest... niczym, a co najwyżej pyłkiem marnym na firmamencie łowieckiej władzy. W statucie wspomina się o nim w § 83 ust. 1 i 2 oraz w § 85 ust. 1, ale wyłącznie jako o swojego rodzaje wole roboczym, bez nawet najmniejszych kompetencji władczych. Jakim zatem prawem to ciało próbuje listownie wywrzeć jakikolwiek wpływ na ogół członków NRŁ, wie chyba tylko św. Hubert. Sądzę, że ten ogół, jeżeli minister naprawdę miałby przyklepać prezesurę pewnego doktorka, a tym samym pójść w kierunku uznania mocno wątpliwych zasad statutowo–prawnych, powinien tym panom z Prezydium jak najszybciej podziękować. Póki nie jest za późno. Jednocześnie powinien w końcu mocno popracować nad projektem gruntownej zmiany wielu zapisów statutu PZŁ, bo to co stworzono na początku 2019 r., jest właśnie źródłem m.in. tego całego bagna, z którym teraz mamy do czynienia. Jeżeli PZŁ sam nie zrobi porządku w swojej augiaszowej stajni, zrobią go za niego inni, ale potem naprawdę po PeZeteLe mogą zostać już tylko wspomnienia. Nie wierzę, aby te „odchody” (patrz: stajnia Augiasza) mogły zalegać w organizacji łowiectwa w Polsce w nieskończoność. To się musi kiedyś skończyć. Dlaczego właśnie nie teraz?