Niedziela
22.05.2022
nr 142 (6139 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Walne sprawozdawczo-wyborcze

Autor: Kolesław  godzina: 16:02
czyli musi być to proces dwuetapowy?