Czwartek
23.06.2022
nr 174 (6171 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Wpisowe do Koła a darowizna  (NOWY TEMAT)

Autor: dupree89  godzina: 10:16
Darz Bór Koleżanki i Koledzy... Kilka z Kół, które funkcjonują w moim okręgu przyjęło na Walnym zasadę wpisowe + darowizna. Kwoty są zawrotne... W jaki sposób to działa, że ZO nie uchyla takich uchwał WZ...

Autor: WIARUS  godzina: 10:26
Pokaż uchwały WZ w tej sprawie w formie załącznika do kolejnego swojego wpisu!

Autor: Ryszard  godzina: 11:29
wymuszanie świadczeń nienależnych ? Organy winny się tym zająć. Żadne WZ nie ma uprawnień do zmiany kodeksu cywilnego !!

Autor: Sickboy  godzina: 14:19
Wygląda na to, że może i nie może. Statut PZŁ w § 36. pkt 9. mówi: Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków koła na rzecz koła oraz sposobu i terminów ich uiszczania; Wynika z tego, że WZ ma prawo uchwalić wysokość składki, jednak musi mieć na uwadze § 56. pkt 2., który mówi: Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać dziesięciokrotności rocznej składki do Zrzeszenia, więc może maksymalnie wpisowe uchwalić na 3500 zł (10x składka [bez ubezpieczenia]). Co do tej 'darowizny' (jak można uchwalić opłatę w formie darowizny?) to WZ może uchwalić 'inne opłaty', ale te opłaty tyczą się członka koła, a ktoś kto nie opłacił wpisowego członkiem nie jest (znowu § 36. pkt 9.). Co innego jak uchwała WZ brzmi np: 'Uchwala się dla nowo przyjętych członków koła opłatę w wysokości xxx zł na zagospodarowanie łowiska' wtedy jak najbardziej mieści się to w zapisach § 36. pkt 9., ale nie może to być w formie darowizny tylko normalnej wpłaty z pokwitowaniem (KP). Pytasz jak to działa, że ZO ich nie uchylają? No cóż, w państwie bezprawia wymagasz przestrzegania przepisów?

Autor: Odyniec60  godzina: 15:45
W jednym z Białostockich kół polują myśliwi, którzy nigdy nie wnieśli wpisowego . Zamiast tego podarowali kołu wrak chłodni, która nie jest wykorzystywana od co najmniej 2 lat. ZO ma to w głębokim poważaniu bo łowczy kola ma układ z ZO, a wspomniani myśliwi to jego kolesie.

Autor: Odyniec60  godzina: 16:02
Przecież opłata na rzecz zagospodarowania obwodu, funkcjonuje w prawie 99% kół, i wynosi od 5000 do 20 000 zł w zależności od zasobności obwodu w zwierzynę grubą. Kasa dawana jest pod tak zwanym stołem, a czy trafia do kasy koła to inna sprawa.

Autor: labul  godzina: 17:29
,,Co innego jak uchwała WZ brzmi np: 'Uchwala się dla nowo przyjętych członków koła opłatę w wysokości xxx zł na zagospodarowanie łowiska' wtedy jak najbardziej mieści się to w zapisach § 36. pkt 9., ale nie może to być w formie darowizny tylko normalnej wpłaty z pokwitowaniem (KP)." bzdury prawisz. Dlatego, że ludzie tak interpretują Statut i Prawo Łowieckie powstaje patologia w kołach.

Autor: Hupert  godzina: 20:45
A czy ktokolwiek zgłosił tę uchwałę WZ do ZO? Przecież ZO nie czytają uchwał podjętych w kołach.

Autor: 28rafal  godzina: 21:17
",,Co innego jak uchwała WZ brzmi np: 'Uchwala się dla nowo przyjętych członków koła opłatę w wysokości xxx zł na zagospodarowanie łowiska",,,,jaki w takim przypadku jest sens ograniczania wpisowego do 10 składek. Po co taki przepis został wprowadzony? Jak zwykle fikcja, kłamstwo i polaczkowskie s=k=ństwo.. Brak wpłaty na zagospodarowanie łowiska stanowi powód nieprzyjęcia do koła? Co jest więc statutowym wpisowym,,3800zł, czy 10000zł wziętych z prostackich łbów posadzonych przy jednym stole..? Kupa Narodowego Łajna...

Autor: Renegat  godzina: 22:21
Ależ to patologia jak to się ma zmieniać jak w świetle prawa takie rzeczy są możliwe .

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 22:30
W świetle prawa nie są możliwe, ale możliwe są w ramach prawa powielaczowego w PZŁ, choć akurat w tym konkretnym przypadku ZO powinien uchylić uchwałę. Tyle, że ktoś musi zawnioskować do ZO o jej uchylenie w trybie nadzoru, bo jak słusznie napisano wyżej, w ZO nikt nie czyta uchwał WZ.