Czwartek
18.08.2022
nr 230 (6227 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: dostęp do ewidencji polowań

Autor: jeager  godzina: 12:46
Nic nowego nie odkryłeś. Piotr Gawlicki wszystko wyjaśnił.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 12:51
„PSŁ zarządała od koła podania hasła dostępu do książki elektronicznej […] Czy PSŁ może mieć stały dostęp do ewidencji polowań”? Cynik, Państwowa Straż Łowiecka nie tylko nie ma uprawnienia do wejścia w posiadanie kodów dostępu do książki elektronicznej, ale również – co przypominam – do kontrolowania dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 8 ustawy Prawo łowieckie, jeśli nie zachodzi „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia”. Komu taki stan nie odpowiada, może próbować – jak słusznie sugeruje Piotr Gawlicki – „przekonać posłów, a oni zmienią może zapisy ustawy”. „...to jeden z pomysłów na batożenie patologii kwitnącej w kołach łowieckich”. August, uważam, że do zwalczania „patologii kwitnącej w kołach łowieckich” niezbędne są inne ruchy. Na pewno nie radosne i beztroskie przypisywanie Państwowej Straży Łowieckiej uprawnień, których ustawodawca jej nie przydzielił. Na początek wystarczyłoby, gdyby Zarząd Główny PZŁ niejako wymusił na zarządach okręgowych, w tym na łowczych okręgowych, urealnienie nadzoru nad kołami, o którym mowa w art. 33 ust. 4 i 5 ustawy. Patologii kołowej sprzyja też wiele zapisów statutu PZŁ, niejednokrotnie niejasnych, wieloznacznych, a w kilku przypadkach wyraźnie sprzecznych z ustawą. Aby nie być gołosłownym, w tym trzecim przypadku wspomnę chociażby o instytucji wykluczania członka z koła, tzn. o § 32 statutu, który zdradza wyraźne symptomy niezgodności z art. 33 ust. 6 ustawy. Zwalczaniu „patologii kwitnącej w kołach łowieckich” nie pomagają też liczne grzechy łowieckie i grzeszki, jakie na sumieniu ma łowczy krajowy. Nic tak nie demoralizuje, jak zły przykład idący z góry. Zarządowi Głównemu, jako organowi PZŁ, też niejedno można by zarzucić na tym polu. Jego podejście do wielu problemów, w tym niektóre decyzje (forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=148617&t=148617) utrwalające kołową patologię, wołają wręcz o pomstę do nieba.

Autor: Duży Miś  godzina: 18:13
Może na początek niech PSŁ się pochwali jakie sukcesy w zwalczaniu patologii w łowiectwie odnieśli. Jak na razie szukanie pieczonego lodu najlepiej wychodzi.