Niedziela
27.11.2022
nr 331 (6328 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: BADANIA - stanowisko KGP

Autor: kudłatyx  godzina: 00:11
Nacomito, przeca jak rasowy lewak napisałem.. Poczekajmy aż M-K wyjaśni skąd wziął datę 31.12.br jako termin zakończenia stanu zagrożenia epidemiologicznego. Nie ma takiej daty? to nie wpieraj mi, że nie ja rozumiem o czym piszę, tylko pokaż te przepisy, przy których się tu upieras.... Ty i M-K. Tęsknisz za wujem,,, to widać i czuć..... To dobra mowa dla średnio rozgarniętego prawaka... ale dla wybitnego lewaka, to stanowczo za mało. Uwolnić wuja

Autor: nacomito  godzina: 06:28
kudłatyx "Nie ma takiej daty? to nie wpieraj mi, że nie ja rozumiem o czym piszę, tylko pokaż te przepisy, przy których się tu upieras.... Ty i M-K." Kudłaczu sympatyczny! Ja Ci nie wpieram, że nie rozumiesz o czym TY piszesz. Ja nieśmiało zauważam, że nie bardzo kumasz o czym JA piszę! Przy jakich przepisach niby się upierałem?! Czytam i jakoś nie widzę. Widzę tylko moje uwagi o interpretacji przepisów i ustaw i opinię o wypowiedzi M-K. Jeżeli widzisz moje "upieranie się", to je wskaż. Konkretnie i w odniesieniu do całości tematu, anie kawałkami cytatów wyrwanych z kontekstu. Jedyne przy czym się upierałem, upieram i będę się upierał (chyba?), to chęć przekonania (nierealna?), kudłatyx i kodłaczopodobnych, że prawa, zwłaszcza uchwalanego tak niechlujnie, jak nasze, nie zawsze da się stosować wprost. Nie wszystko wynika wprost z konkretnego przepisu. Czasami tego konkretnego przepisu nie ma ( tak jak w przypadku ustawy z 2018r. o dacie, od której należy wykonać badania), a mimo to musi się tę ustawę stosować! W wielu ( zbyt wielu) przypadkach, trzeba się odnieść do kontekstu (niektórzy mówią o duchu prawa) i interpretacji całości aktu prawnego, by zrozumieć "co autor miał na myśli". Co do tęsknoty za wujem. Musze przyznać Ci rację, tęsknię. Ale nie z powodu z jakiego sądzisz. Przy "rozmowach" z wujem, mam pewność, że doskonale rozumie co się do niego pisze i świadomie z premedytacja, odpowiada w swoim "stylu". Wybacz, ale takiej pewności nie mam, po przeczytaniu Twoich kolejnych wpisów. -)))))) P.S. Tak więc ponawiam apel. Ćwicz kudłaczu, ćwicz. To jest nadal aktualne. A propos ćwiczeń. Twierdzę, że mój wpis, z dn. 22.11. g. 16:43 od którego zaczęły się nasze miłe pogawędki "prawne: "Badania należy zrobić i dostarczyć najpóźniej na 90 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Nie można badań zrobić wcześniej niż od dnia 01.01.2023r. i dostarczyć później niż 3 m-ce po badaniu. Tak wynika z przepisów obu ustaw ( z 2018r, i 2022r.) i ich interpretacji przez KGP." jest prawdziwy. -)))) D.B.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 17:41
Sprawa jest nad wyraz prosta, ale trzeba zaglądać do przywoływanych aktów prawnych, a nie komentować, analizować lub polemizować ze stwierdzeniami, które nie przywołują podstawy prawnej. Rozporządzenie RM z dnia 28 października 2022 r. (dziennik.lowiecki.plhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002221/O/D20222221.pdf) zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2022 poz. 2221) nie ma żadnego wpływu na termin dostarczenia do KWP badań lekarskich przez myśliwych i niczego nie zmienia w kontekście art. 12d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (dziennik.lowiecki.plhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf) o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 przywołanej wyżej. Termin na przedłożenie badań jest jednoznaczny i upłynie po 90 dniach od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, o ile oczywiście stan ten nie zostanie odwołany do dnia 31 grudnia 2022 r., bo wtedy stan zagrożenia epidemicznego nie ma wpływu na termin określony wcześniej. Rozporządzenie RM z dnia 28 października 2022 r. przywołane wyżej, stanu zagrożenia epidemicznego nie odwołuje, bo wydane zostało przez organ, który stanu zagrożenia epidemicznego odwołać nie może (Rada Ministrów) i na podstawie art. 46 a i 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (dziennik.lowiecki.plhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf) o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008 nr 234 poz.1570 ze zm.), a nie na podstawie art. 46 ust.2 tejże ustawy. Stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego na obszarze więcej jak jednego województwa, czyli tak jak było z COVID-19, ogłasza minister właściwy dla spraw zdrowia na podstawie art. 46 ust.2 przywołanej wyżej ustawy i obowiązujący obecnie stan zagrożenia epidemicznego ogłosił Minister Zdrowia swoim Rozporządzeniem z dnia 12 maja 2022 r. (dziennik.lowiecki.plhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001028/O/D20221028.pdf) (Dz. U. 2022 poz. 1028). Rozporządzenie to nie zostało do dzisiaj uchylone, a tym samym Minister Zdrowia nie odwołał do dzisiaj stanu zagrożenia epidemicznego i obowiązuje on dalej. A z punktu widzenia obowiązku wykonania badań przez myśliwych oznacza to tyle, że jeżeli Minister Zdrowia nie odwoła stanu zagrożenia epidemicznego do końca bieżącego roku, to terminem złożenia badania w KWP nie będzie 31 marca 2023 r. tylko 90 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Autor: kudłatyx  godzina: 19:02
nacomito i pococito- było? Kol. Piotr powyżej potwierdził moje spostrzeżenia... Zakumałeś?

Autor: nacomito  godzina: 19:18
Piotr Gawlicki "Sprawa jest nad wyraz prosta, ale trzeba zaglądać do przywoływanych aktów prawnych, a nie komentować, analizować lub polemizować ze stwierdzeniami, które nie przywołują podstawy prawnej." Na pewno "nad wyraz prosta"? Może teraz, ale.... Szkoda, że takiego wpisu nie było, zanim ukazała się interpretacja KGP! Zabawię się w swojego adwersarza, w obu dotyczących tej sprawy tematach i zapytam. Potrafi Pan Panie Piotrze, podać podstawę prawną ( konkretny przepis), na podstawie którego, zgodnie z ustawą z 2018r. terminem od którego możemy wykonywać badania, o których mowa w ustawie, dopiero od 01.01.2023r.? Przypuszczam, że wątpię! Mimo to ten termin jest obowiązujący. Dalej Pan pisze: "Termin na przedłożenie badań jest jednoznaczny i upłynie po 90 dniach od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, o ile oczywiście stan ten nie zostanie odwołany do dnia 31 grudnia 2022 r., bo wtedy stan zagrożenia epidemicznego nie ma wpływu na termin określony wcześniej." "A z punktu widzenia obowiązku wykonania badań przez myśliwych oznacza to tyle, że jeżeli Minister Zdrowia nie odwoła stanu zagrożenia epidemicznego do końca bieżącego roku, to terminem złożenia badania w KWP nie będzie 31 marca 2023 r. tylko 90 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego." Szanowny Panie Piotrze Czy mógłby Pan wskazać, w którym ze swoich wpisów (po za niepewnością co do odpowiedzi na pytanie, postawione w temacie Kiedy na badania w dniu 25.11.22 g.08:46, którą nadal posiadam), twierdziłem inaczej? Czy Panu też trzeba tłumaczyć, co oczywiste i wielokrotnie podkreślane, że upływ terminu wprowadzenia ograniczeń nie odwołuje stanu zagrożenia, ale może być zbieżny z terminem odwołania tego stanu oddzielnym rozporządzeniem?! Nie sadzę. Czy nie można było, po piśmie KGP, zamieścić na forum krótkiego komunikatu: Badania o których mowa w ustawie z 2018r. powinniśmy wykonać nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023r. i dostarczyć orzeczenie na policje, nie później niż w dniu 01.04.2023r. Termin złożenia orzeczeń, ustawą z 2020r. został wydłużony do 90 dni od daty odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przy zachowaniu wymogu wykonania badań nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem orzeczenia Może wtedy obyłoby się bez "...komentowania, analizowania lub polemizowania ze stwierdzeniami, które nie przywołują podstawy prawnej" P.S. Z całym szacunkiem, nadal nie mam pewności co do tego, czy można robić badania w całym okresie od 01.01. 2023r. do odwołania stanu zagrożenia, pod warunkiem dostarczenia orzeczenia nie później niż 3 m-ce po badaniu. Trudno w tym przypadku polemizować, a jeszcze trudniej przywołać podstawę prawną. Biorąc pod uwagę, że data 01.01.2023r., nie wynika z konkretnego przepisu ( którego w ustawie brak!), a jedynie z interpretacji całości ustawy i przyjętej wcześniej przez KGP, do interpretacji UoBiA, można mieć uzasadnione wątpliwości. Byłbym zobowiązany, gdyby zechciał Pan rozwiać me wątpliwości. D.B.

Autor: nacomito  godzina: 19:44
kudłatyx Jesteś pewien?! A konkretnie, to jakie...."te spostrzeżenia" ? Może Piotr Gawlicki znalazł przepis, który nakazuje, zgodnie z ustawą z 2018r. wykonać badania dopiero po 01.01.2023r.? Od tego się wszystko zaczęło. Gwoli ścisłości, to Ty zacząłeś. Zacznijmy więc od początku. Wyjaśnimy sobie, a właściwie Tobie, a jeszcze precyzyjniej, gdy Ty wreszcie pojmiesz, dlaczego, mimo braku konkretnego przepisu, ten termin obowiązywał (obowiązuje?) i wtedy możemy przejść dalej. -))) D.B. I nieustające,ćwicz....

Autor: skaflok  godzina: 22:09
Czyżby moja teoria spiskowa zaczynała mieć sens?

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 23:09
Nie podejmuję się tłumaczenia każdego aktu prawnego wydanego w obszarze łowiectwa. Ale jeżeli publikowane są interpretacje niezgodne z prawem, tak jak w na video IAŚ, to je po prostu prostuję.