Czwartek
24.11.2022
nr 328 (6325 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Łosie ???

Autor: nacomito  godzina: 00:53
Strażniku.... Widzę, że nie odpuszczasz. Spania nie mam, to się odniosę -)))) 1.Udokumentowana teoretycznie lub empirycznie hipoteza; Nie da się hipotezy (tezy), teoretycznie udokumentować, można udowodnić przy pomocy obowiązujących w danej dziedzinie aksjomatów. Empirycznie niczego się nie dowodzi np. w matematyce teoretycznej. W fizyce teoretycznej przeprowadza się dowód stosując aksjomatykę matematyczną a potem można to sprawdzić empirycznie. 2.Hipoteza może obalić lub potwierdzić aksjomat; To przy pomocy aksjomatów i pojęć pierwotnych, można udowodnić lub obalić hipotezę, (w matematyce raczej tezę), a nie odwrotnie. 3.Najpierw jest hipoteza; Hipotezę stawia się ( formułuje) i ją weryfikuje w ramach aksjomatyki danej dziedziny. Istnieją inne niż euklidesowa geometrie, które mają co najmniej jeden aksjomat sprzeczny z tymi, które sformułował Euklides. Ale tezy i twierdzenia stawiane w tych geometriach, w oparciu o ich aksjomaty, są prawdziwe! 4.Podstawy geometrii nie zmieniły się od starożytności; Owszem zmieniły się. W geometrii euklidesowej, do pięciu aksjomatów Euklidesa, dodano w późniejszych wiekach następne. Powstały także inne geometrie. 5.Aksjomaty obalane; Ja nie znam. Jeżeli znasz, podaj przykład. To co podawałeś wcześniej ( że zostało obalone), nie było aksjomatami. P.S> To co? Odpuszczamy, czy ciągniemy dalej? Prawdę powiedziawszy, mnie się już nie chce. Przydałby się ktoś bardziej biegły od nas, w temacie "Pewniki i aksjomaty - przyczynek do teorii zaniechania przez łosie, migracji ze wschodnich rubieży kraju, do ostoi penetrowanych przez narzynacza". -)))) Idę spać. D.B.