Sobota
26.11.2022
nr 330 (6327 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Badania lekarsie i psycholog

Autor: labul  godzina: 21:24
Źle postawiłeś pytanie. Badanie ma swoją ważność oraz jest termin dostarczenia badania do WKP, aby zostało uznane za ważne. Obecnie trwa dyskusja o nas , co robili badania ponad pięć lat temu. Wg mnie, my możemy poczekać do ustanowienia końca covida :,,Art. 12d. Terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955), przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii." I będziemy mieli 90 dni na dokonanie badan z dostarczenie . Uważam że w Twoim przypadku masz zapis na orzeczeniu do kiedy lekarz stwierdził. My mieliśmy bezterminowo. Jeżeli nie masz zapisu, to po pięciu latach na badanie. Badanie w 2022, to następne w 2028.