Wtorek
21.03.2023
nr 080 (6442 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Ministerstwo de facto opowiedziało się za bezprawiem

Autor: staszlow  godzina: 11:22
Z takiej interpretacji statutowych i ustawowych zapisów by wynikało, iż Okręgowy Zjazd Delegatów w którym nie uczestniczyli delegaci wszystkich KŁ z okręgu nie był w stanie wybrać członka NRŁ? Takich przypadków było całkiem sporo, albo delegat zachorował albo go źle wybrano i ZO uchyliło uchwałę. Jak to pojąć?. Jacy ,,usługowi" prawnicy tak interpretują prawo. Najwyższą władzą w kole jest WZ. To co, muszą być wszyscy obecni bo nie będzie można podejmować uchwał. Zawsze wydawać by się mogło, zgodnie z przytaczanym wyżej paragrafem statutu decydujące jest kworum. Czy we wcześniejszych posiedzeniach NRŁ uczestniczyło 100 % członków?

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 11:50
Staszlow, pojęcia nie mam, skąd bierze się tak bzd#rna interpretacja, jak ta, którą przedstawiają nam wspólnie panowie: E. Siarka, „HH” i P. Lisiak. To jest coś nieprawdopodobnego. To się po prostu nie mieści w pale. Jak można być aż tak gł#pim lub jak można aż tak ignorować zapisy prawa. Podtrzymuję pogląd: Panowie: P. Lisiak, S. Strzelczyk (Częstochowa), T. Pilarz (Sieradz) i J. Bąkowski (Kalisz), powinni stanąć przed obliczem Głównego Sądu Łowieckiego, za podjęcie (działając prawdopodobnie wspólnie i w porozumieniu) próby obstrukcji w stosunku do Naczelnej Rady Łowieckiej. Takie działania nie są zgodne - zarówno z ustawą, jak i ze statutem, a więc noszą znamiona przewinienia łowieckiego.

Autor: Andrzej Szeremet  godzina: 19:05
Do podjęcia konkretnej uchwały przez NRŁ potrzebne jest określone kworum jej członków na posiedzeniu. Tak jak napisał "Starzec". Gdyby przykładowo posiedzenie NRŁ się odbyło przy niepełnej ilości 49 członków to uchwała byłaby nie ważna?. Były w przeszłości niejednokrotnie podejmowane uchwały NRŁ gdzie brakowało kompletu a wśród brakujących członków niestety komuś się zmarło. Nie przypominam sobie aby podjęte uchwały były unieważnione. Rada nie składa się z 49 członków lecz w jej skład wchodzi 49członkow a uchwały podejmowane są większością głosów przy zachowaniu wymaganego kworum.. Niestety na głupotę nie ma rady. Pozdrawiam.