Wtorek
21.03.2023
nr 080 (6442 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Komunikat ufoludków z Nowego Światu 35

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 09:11
Opinia jak opinia, jest dobra lub zła w zależności komu ma służyć. W świetle obecnie obowiązującego zapisu art. 33e ustawa, można spokojnie wydłużyć kadencję organów PZŁ i kół łowieckich o dowolny okres lub je zakończyć w każdym momencie w tym roku lub późnej. Ta konkretna opinia pisana była pod tezę, że kadencja obecnych organów PZŁ ma trwać jeszcze 3 lata. Czy tak chciało prezydium NRŁ lub autorowi wydawało się, że tak chce cała NRŁ nie wiem. Może tak chcieli, a potem zmienili zdanie, kiedy jednoznaczne stanowisko zajął minister i zarządził wybory delegatów na OZD. Wiem, że opinia stała w opozycji do stanowiska ministra, a NRŁ postanowiła stanąć po jego stronie i przestała mówić o wydłużeniu kadencji.

Autor: Andrzej Szeremet  godzina: 19:01
Do podjęcia konkretnej uchwały przez NRŁ potrzebne jest określone kworum jej członków na posiedzeniu. Tak jak napisał "Starzec". Gdyby przykładowo posiedzenie NRŁ się odbyło przy niepełnej ilości 49 członków to uchwała byłaby nie ważna?. Były w przeszłości niejednokrotnie podejmowane uchwały NRŁ gdzie brakowało kompletu a wśród brakujących członków niestety komuś się zmarło. Nie przypominam sobie aby podjęte uchwały były unieważnione. Rada nie składa się z 49 członków lecz w jej skład wchodzi 49członkow a uchwały podejmowane są większością głosów przy zachowaniu wymaganego kworum.. Niestety na głupotę nie ma rady. Pozdrawiam.