Środa
07.06.2023
nr 158 (6520 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Marzenia „beneficjentów PZŁ i ich popleczników", przekute w projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo łowieckie

Autor: ULMUS  godzina: 10:45
Rozsądniej byłoby poczekać aż Naczelnik Państwa ulegnie biodegradacji.