Poniedziałek
20.11.2023
nr 324 (6686 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: § 110 ust. 4 statutu PZŁ

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 14:59
No to teraz popatrzmy, czym zaowocowało beztroskie przeniesienie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r., do statutu, uchwalonego i zatwierdzonego na początku 2019 r.: „§ 80. 1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów... 2. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów. 3. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu zakończenia kadencji”. „§ 110. [...] 4. Mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz okręgowe zjazdy delegatów  zachowują ważność do czasu wyboru nowych delegatów. A także: „Okręgowy zjazd delegatów § 96. 4. Wybory delegatów odbywają się przed upływem kadencji okręgowego zjazdu delegatów. 5. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny okręgowy zjazd delegatów”. „Rozdział XX Postępowanie wewnątrzorganizacyjne § 110. 4. Mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz okręgowe zjazdy delegatów zachowują ważność do czasu wyboru nowych delegatów”. Pytanie, w szczególności do Piotra Gawlickiego (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=181375&t=181353&v=t): Który z zacytowanych zapisów statutu PZŁ obowiązuje? § 110 ust. 4, w części dotyczącej mandatów delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, czy § 80 ust. 3? A ponadto, § 110 ust. 4, w części dotyczącej mandatów delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, czy § 96 ust. 5?. Pytanie dodatkowe, wyłącznie do Piotra Gawlickiego (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=181353&t=181353&v=t): Czy zwracając się 8 listopada 2023 r. z zapytaniem do Zarządu Głównego, w kwestii „spełniania wymogów, zapisanych w § 110 ust. 5 statutu PZŁ, przez skład osobowy Naczelnej Rady Łowieckiej, spotykający się na ostatnich posiedzeniach Rady”, zapytałeś także o kwestię braku korelacji pomiędzy § 110 ust. 4 a § 80 ust. 3 i § 96 ust. 5? Jeżeli tak, jaka jest odpowiedź Zarządu Głównego? Jeśli nie, dlaczego nie zapytałeś? Nie uważasz tego za równie istotną kwestię jak to, o co zapytałeś?