Poniedziałek
20.11.2023
nr 324 (6686 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Zgodność z prawem uchwał NRŁ

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 14:57
Piotrze Gawlicki, pozwól, że ponownie zapytam: 1) Możesz wskazać legalną definicję kadencji NRŁ lub chociażby Twoją takową definicję? Mówiąc inaczej, czym – Twoim zdaniem – charakteryzuje się kadencja, w szczególności kadencja NRŁ? 2) Dokładnie kiedy lub z jaką chwilą – Twoim zdaniem – zakończyła się, lub może dopiero zakończy się, kadencja Naczelnej Rady Łowieckiej, zapoczątkowana jesienią 2019 r.? 3) Czy – Twoim zdaniem – przykładowo w Krakowie, Pile, Siedlcach, Ciechanowie, Poznaniu i Łomży, gdzie na okręgowych zjazdach delegatów w czerwcu (dziennik.lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/okregowe-zjazdy-delegatow-wybraly-nowych-czlonkow-naczelnej-rady-lowieckiej/) 2023 r., a więc na mniej więcej 5 miesięcy przed upływem kadencji NRŁ, wybrano „nowych” członków Naczelnej Rady Łowieckiej, niezbędne są lub będą niezbędne kolejne wybory członków NRŁ na kadencję 2023 – 2028?

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 17:27
ad1) Kadencję NRŁ określa ustawa na 5 lat. ad2) 5 lat od rozpoczęcia kadencji jesienią, ale 2018 r., a nie 2019 r. Rozumiem, że ZG PZŁ uważa dzień wyboru ostatniego 49 członka NRŁ za początek kadencji NRŁ, co wynikać ma z ustawy, ale to tylko interpretacja, a nie twardy zapis , np. statutowy. ad3) Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, czy wybierano członka NRŁ starej (uzupełnienie składu lub wymiana członka), czy też nowej kadencji NRŁ (może o tym mówić porządek obrad OZD). Znając podejście PZŁ do reguł prawa, nikt nie myślał o powyższej sprawie, szczególnie, że początek i koniec kadencji poszczególnych OZD oraz NRŁ nie został statutowo zdefiniowany, a co za tym idzie ani delegaci na OZD, ani NRŁ nie wiedzą kiedy zaczyna się i kończy kadencja organu, do którego należą. Jedno jest pewne, że nie jest to taka sama data dla wszystkich OZD, a daty początku kadencji OZD różnią się od daty początku kadencji NRŁ. W świetle statutu można domniemać, że kadencje OZD kończą się wcześniej niż kadencja NRŁ, a więc OZD nowej kadencji może na przykład wymienić członków poprzedniej kadencji NRŁ, bo ta jeszcze trwa, lecz może też wybierać członka NRŁ nowej kadencji, ale musi to określać uchwała OZD, np. przyjmująca porządek obrad, który jasno stanowi, do której kadencji NRŁ odbywać się ma wybór członka. Jeżeli OZD tego nie określi, to zastosowanie ma § 110 ust. 5 statutu i jest to wymiana członka bieżącej kadencji NRŁ, a wybór członka nowej kadencji NRŁ jeszcze ciągle przed tym OZD.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 23:35
Piotrze Gawlicki, zanim przejdziemy do szczegółów Twojej ostatniej wypowiedzi, jednocześnie przepraszając za oczywisty błąd w pytaniu 2., związanym z ogólnym określeniem początku kadencji NRŁ, pozwól, że... ponownie zapytam: 1) Możesz wskazać legalną DEFINICJĘ kadencji NRŁ lub chociażby Twoją takową definicję? Mówiąc inaczej, czym – TWOIM ZDANIEM – charakteryzuje się kadencja, w szczególności kadencja NRŁ? 2) Dokładnie, kiedy lub z jaką chwilą – TWOIM ZDANIEM – zakończyła się, lub może dopiero zakończy się, kadencja Naczelnej Rady Łowieckiej, zapoczątkowana jesienią 2018 r.? 3) Czy przykładowo w Krakowie, Pile, Siedlcach, Ciechanowie, Poznaniu i Łomży, gdzie na okręgowych zjazdach delegatów w czerwcu (dziennik.lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/okregowe-zjazdy-delegatow-wybraly-nowych-czlonkow-naczelnej-rady-lowieckiej/) 2023 r., a więc na mniej więcej 5 miesięcy przed upływem kadencji NRŁ, wybrano „nowych” członków Naczelnej Rady Łowieckiej, niezbędne są lub będą niezbędne kolejne wybory członków NRŁ na kadencję 2023 – 2028? W uzasadnieniu pytań, uzupełniam, co następuje: Pytanie 1. dotyczy DEFINICJI kadencji, a nie czasu jej trwania, więc bądź tak łaskaw i... Pytanie 2. nie dotyczy wspólnego poglądu członków Zarządu Głównego, a poglądu... Twojego, więc... Pytanie 3., podobnie jak 2., dotyczy tylko i wyłącznie Twojego poglądu. PS Co z odpowiedzią na pytania TU (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=181317&t=181317) zawartymi??? Dasz, Piotrze, radę???