Wtorek
02.04.2024
nr 093 (6820 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Pismo z ZG do ŁO

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 20:41
Otrzymaliśmy z ZG PZŁ odpowiedź na zapytanie dot. inwentaryzacji termowizyjnej.

Autor: Artur123  godzina: 21:39
Piotrze Gawlicki, jak zapewne widzisz, opadają nie tylko ręce. To jest wręcz zatrważające, że na Nowym Świecie 35 wciąż nie ma osoby funkcyjnej, z którą można by poważnie podyskutować o przestrzeganiu prawa i statutu PZŁ, o coś ją zapytać czy zwrócić jej uwagę na niestosowne zachowania przykładowo łowczego krajowego. Najpierw jak Filip z konopi wyskoczył Dariusz Młotkiewicz, podobno dyrektor biura Zarządu Głównego PZŁ, ze swoim pismem (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=183342&t=183342&v=t) z dnia 19 marca 2024 r., w którym wyraźnie „na polecenie Łowczego Krajowego” zwrócił się do łowczych okręgowych z sugestią poinformowania dzierżawców i zarządców... o konieczności przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji, a teraz, kiedy wysłałeś pod adresem Zarządu Głównego proste, jasne i klarowne zapytanie: „1) Jaka jest podstawa prawna nakazująca kołom dokonania dodatkowej inwentaryzacji w sposób wskazany w ww. piśmie Dyrektora Biura ZG PZŁ?” jakiś podobno „rzecznik prasowy PZŁ” (a jest taka funkcja?) odpowiada Ci jak mało pożyteczny id##ta: „Ad. 1) Podstawą prawną dokonania dodatkowej inwentaryzacji są zapisy Statutu PZŁ § 86 ust. 2 pkt 6 oraz § 22 pkt 1 i 11 oraz § 23 pkt 1”. Zupełnie tak, jakby nigdy nie czytał ustawy Prawo łowieckie, a przynajmniej jej art. 8 ust. 2 czy art. 8a, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego ust. 2. Co mu tam jakaś ustawa, skoro w statucie znajdują się zdania wytrychy, którymi – chyba nie tylko jego zdaniem – można odblokować każdy zamek: „§ 86 2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 6) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;”. „§ 22. Do zadań koła należy: 1) prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich; 11) dokumentowanie działalności zgodnie ze Statutem, ustawą i innymi aktami prawnymi według wytycznych opracowanych przez Zarząd Główny”. „§ 23. 1. Zadania wymienione w § 22 koło realizuje przez: 1) dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich prawidłowej gospodarki łowieckiej, w tym monitorowanie liczebności i struktur populacji zwierzyny;”. Komentarz dotyczący odpowiedzi na Twoje pozostałe pytania, daruję sobie. Przynajmniej na razie.