Wtorek
02.04.2024
nr 093 (6820 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ŁOWIECTWA W POLSCE DO ROKU 2030  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur123  godzina: 19:23
http://www.lowiecki.pl/aktualnosci.php (www.lowiecki.pl/aktualnosci.php): 02/04/2024 PZŁ po 5 latach przypomniał sobie uchwałę KZD z 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania zrzeszenia i na jej podstawie zespół pod kierunkiem dr Szymon Hatłasa przygotował w marcu br. dokument pt. Strategia Zrównoważonego Łowiectwa do 2030 r. (z perspektywą do 2035 r.), która ma być zdaniem kierownictwa Związku ........"wyrazem ducha pracy organicznej, opartego na solidarności społecznej, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i woli współpracy dla wspólnego dobra jakim jest ojczysta przyroda"...., a zdaniem autorów wykazać, że ..."Głównym wyzwaniem PZŁ jest postawa i zaangażowanie ludzi, a nie model łowiectwa".... Na pytanie, co z tej Strategii będą mieli szeregowi myśliwi, proszę sobie samemu odpowiedzieć. Uchwała KZD, o której wyżej, nie została przez PZŁ opublikowana, a Strategia nie była wcześniej dyskutowana z członkami Związku i do dzisiaj nie wiadomo, czy i kiedy zostanie opublikowana.

Autor: Artur123  godzina: 19:26
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ŁOWIECTWA W POLSCE DO ROKU 2030 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2035 (www.lowiecki.pl/pliki/strategia_zrownowazonego_lowiectwa.pdf)
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ŁOWIECTWA W POLSCE DO ROKU 2030 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2035) OPRACOWANIE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH UCHWAŁY Z 2019 R. XXIV NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW W SPRAWIE USTALENIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA ZRZESZENIA
SŁOWO WSTĘPNE Drogie Koleżanki i Koledzy! „100 lat za nami, wieki przed nami”. Słowa te traktujemy ze szczególną odpowiedzialnością. Motywowani koniecznością przekazania następnym pokoleniom dziedzictwa narodowego jakim jest polskie łowiectwo i jego ogromny wkład w ochronę polskiej przyrody i kulturę, z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę okręgu poznańskiego PZŁ w sprawie powołania zespołu, który przygotował główne założenia wyjątkowego w naszej historii dokumentu nazwanego „Strategią zrównoważonego łowiectwa w Polsce do roku 2030 (z perspektywą do roku 2035)”. Dokument ten jest efektem nie tylko szczególnej refleksji i troski o przyszłość łowiectwa w Polsce, ale jest wyrazem ducha pracy organicznej, opartego na solidarności społecznej, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i woli współpracy dla wspólnego dobra jakim jest ojczysta przyroda. Nie skrywamy również ambicji naszego Zrzeszenia stania się krajowym liderem koniecznych zmian w obszarze ochrony i zarządzania zasobami przyrodniczymi, aby sprostać wyzwaniom współczesności. Nasza strategia zostaje przyjęta do realizacji przez Zarząd Główny, wszystkie okręgi PZŁ oraz w ramach działalności wojewódzkich porozumień łowieckich. Stanowią one pilotażową platformę współpracy, wymiany doświadczeń oraz wiedzy. Idea porozumień wojewódzkich, mimo że nie stanowią one statutowego organu Zrzeszenia, zakłada że będą ciałem koordynującym współpracę z organami administracji publicznej szczebla wojewódzkiego, zachowując przy tym autonomię poszczególnych okręgów. Strategia powstała przy czynnym udziale myśliwych i ekspertów, którzy służyli swoją radą, wyrażając opinie we wszystkich obszarach, które objął nasz dokument. Za to należą się Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy, serdeczne podziękowania. Wiemy, że to Wy wykonujecie trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz polskiego łowiectwa, na co dzień przebywając w łowisku i reprezentując nasze Zrzeszenie na różnych forach: w pracy, w szkole, na uczelni, w życiu społecznym i rodzinnym. Mamy wielką nadzieję, że dzięki tej strategii będziemy wspólnie mogli osiągnąć nasze ambitne cele, które umocnią nasze Zrzeszenie, jak też przyczynią się do utrwalenia wizerunku myśliwych jako strażników polskiej przyrody. Niech tytułowe wezwanie do zaangażowania, współpracy i odpowiedzialności pobudzi nas do refleksji nad koniecznością ścisłej współpracy w braterskiej atmosferze, w duchu wielkiej odpowiedzialności za polskie łowiectwo i przyrodę w tych szczególnie trudnych czasach. Na chwałę Polskiego Łowiectwa! Darzbór! Eugeniusz Grzeszczak Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Marcin Możdżonek Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej

Autor: Artur123  godzina: 22:21
1 . Z A Ł O Ż E N I A S T R A T E G I I 1 . 1 UWARUNOWAN A PRAWNE Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale z 2019 r. XXIV Nadzwyczajnego KZD w sprawie ustalenia kierunków działania Zrzeszenia. Hm.... Problem w tym, że w uchwale XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku czytamy m.in.: „§ 7. Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką do zwołania w terminie do 30 września 2019 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w celu przyjęcia uchwały dotyczącej Kierunków Działania Zrzeszenia [...]. § 8. 1. Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką, do przygotowania […] projektu uchwały dotyczącej kierunków działania Zrzeszenia, na podstawie [...] wniosków nadesłanych przez członków Zrzeszenia do Naczelnej Rady Łowieckiej w terminie do 31 marca 2019 r. 2. Projekt opracowany przez Naczelną Radę Łowiecką będzie przedłożony Nadzwyczajnemu Zjazdowi Delegatów”. Przecież taka uchwała, z perspektywy 16 lutego 2019 r., dopiero miała być podjęta w przyszłości. O jakich więc „wytycznych zawartych w Uchwale z 2019 r. XXIV Nadzwyczajnego KZD w sprawie ustalenia kierunków działania Zrzeszenia” mowa jest w przedmiotowej pracy autorstwa podobno jakiegoś tam „zespołu pod kierunkiem Szymona Hatłasa”?

Autor: Artur123  godzina: 22:27
A tak poza tym, fanów nieskończonej doskonałości panów E. Grzeszczaka i M. Możdżonka poproszę o doprecyzowanie: „Nasza strategia zostaje przyjęta do realizacji przez Zarząd Główny, wszystkie okręgi PZŁ oraz w ramach działalności wojewódzkich porozumień łowieckich”. „Idea porozumień wojewódzkich, mimo że nie stanowią one statutowego organu Zrzeszenia, zakłada że będą ciałem koordynującym współpracę z organami administracji publicznej szczebla wojewódzkiego, zachowując przy tym autonomię poszczególnych okręgów”, a także tego: „Analiza S W O T Zrzeszenia”. Ki diabeł? Co to jest lub czym to ma być i na jakiej podstawie?

Autor: faworek  godzina: 23:27
Tam już dawno pogubili się co kto uchwalił.

Autor: Renegat  godzina: 23:35
Serdel Pierdel Burdel tak mówił Marszałek Józef w pewnych sytuacjach i się nie mylił a słowa aktualne do dziś .