Środa
19.06.2024
nr 171 (6898 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: POROZUMIENIE o współpracy pomiędzy MON a PZŁ

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 02:27
No i, PeBe, co tak naprawdę chcesz powiedzieć? Mógłbyś krótko i treściwie, a przede wszystkim tak po prostu od siebie? Nawklejałeś, nawklejałeś, momentami nawet podwójnie, ale co niby ma z tego wynikać? Prosty wniosek brzmi...?

Autor: labor  godzina: 11:47
To pewnie tak jest, jak napisał Artu. Brak jest podstawy prawnej do przejęcia tylu różnych i trudnych zadań, co do których można mieć wątpliwości, aby akurat członkowie PZŁ byli kompetentni. Ale ktoś znajdzie ppkt 4) zadań koła, by na polecenie MKiŚ, zobowiązać koła do realizacji zadań? § 22. Do zadań koła należy: 1) prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich; 2) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny; 3) zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego; 4) uczestnictwo w realizacji zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska; 5) organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów; 6) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów koła i Zrzeszenia oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeństwa; 7) dbanie o dobry wizerunek łowiectwa i myśliwych wśród społeczności zamieszkującej tereny dzierżawionych obwodów; 8) promocja łowiectwa i ochrony środowiska;

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 12:00
„Brak jest podstawy prawnej do przejęcia tylu różnych i trudnych zadań...” Nie, labor, brak jest podstawy prawnej do zawarcia tego POROZUMIENIA. I to zarówno dla jednej strony, jak i dla drugiej. Jeżeli takiej podstawy brak, to nie zawiera się go, a jeżeli zawiera się, czyni to się bezprawnie.