Środa
10.08.2005
nr 010 (0010 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Walne

Autor: RoSch  godzina: 19:56
Zwracam Kolegom uwagę, że statut ramowy w & 28 pkt 4 mówi o udzielaniu absolutorium „członkom Zarządu” a nie zarządowi. Tym samym moim zdanie głosować trzeba na każdego członka zarządu odzielnie. Darz Bór.

Autor: Szort  godzina: 21:22
Wedle statutu kola lub wedle wczesniejszego głosowania w jaki sposób ma ono si eodbyc czy jawnie czy tajnie DB.

Autor: Leśnik  godzina: 22:06
Krakus .....w razie wielu wniosków o głosowanie absolutorium przegłosowany, idący najdalej i niekoniecznie na początku, bo jeżeli go nie będzie, a KR tak zawnioskuje to też będzie dobrze. Leśnik