Środa
05.10.2005
nr 066 (0066 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Wycena

Autor: Darek  godzina: 13:53
Ja słyszałem że podobno kozły mają być oceniane dopiero w marcu razem z bykam. Ktoś coś słyszał na ten temat?

Autor: andrzej112  godzina: 15:07
Ad.fotogamrat , wydaje mi się że kary moga byc tylko statutowe o ile dobrze sobie przypominam statut wzorcowy PZL, nie przewiduje kar dodatkowych np. jak to określił Pomorski Łowca, zakucie nieszczęśnika w dyby. Pozdrawiam DB.

Autor: WIARUS  godzina: 15:50
W załączniku do uchwały NRŁ nr 1/2005 z dnia 22 lutego 2005r. - ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZAT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTEPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOSCI ODSTRZAŁU - przewidywane są sankcje ( Zresztą w Statucie PZŁ, który będzie obowiązywał od 1.01. 2006 roku w paragrafie 154 są określone te kary i ich wysokość) Naczelna Rada Łowiecka postuluje, aby przy wymierzaniu kar porządkowych zarządy okręgowe stosowały poniższe zasady: A. Nieprzestrzeganie kryteriów odstrzału selekcyjnego 1) za uzyskanie 1 pkt czerwonego (X) – upomnienie lub nagana, 2) za wielokrotne uzyskanie 1 pkt czerwonego, w obrębie tego samego gatunku w danym sezonie łowieckim lub w dwóch kolejno po sobie następujących sezonach łowieckich,zawieszenie w prawach odstrzału samców tego gatunku na okres od 1 do 2 sezonówłowieckich, 3) za uzyskanie 2 punktów czerwonych (XX) zawieszenie w prawach odstrzału samców danego gatunku na okres od 1 do 2 sezonów łowieckich, 4) za uzyskanie wielokrotnosci dwóch punktów czerwonych w jednym roku w obrebie tego samego gatunku zawieszenie w prawach odstrzału samców tego gatunku na okres od 2 do 3 sezonów łowieckich, 5) za nie dostarczenie trofeum do oceny zawieszenie w prawach odstrzału samców zwierzyny płowej na okres od 2 do 3 sezonów łowieckich. B. Niestaranna preparacja trofeów lub dostarczenie trofeum w stanie uniemożliwiajacym dokonanie oceny. 1) za uzyskanie 1 pkt żółtego (Z) upomnienie lub nagana, 2) za uzyskanie 2 pkt żółtych (ZZ) lub wielokrotnosci punktu żółtego w danym sezonie - zawieszenie w prawach odstrzału samców zwierzyny płowej na okres 1 do 2 sezonów łowieckich. C. Nieprzestrzeganie zasad odstrzału strukturalnego 1) za uzyskanie 1 pkt niebieskiego (N) upomnienie lub nagana, 2) za uzyskanie w danym sezonie wielokrotnosci punktu niebieskiego - zawieszenie w prawach odstrzału samców zwierzyny płowej na okres 1 do 2 sezonów łowieckich. Inne, pozastatutowe, formy karania nie powinny się zdarzyć i nikt już niczego w tej sprawie nie może uchwalać. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Pomorski Łowca  godzina: 16:12
A teraz - strzelam byka w II klasie a mam odstrzał w pierwszej. Byk obustronnie koronny o masie wieńca kwalifikującej mnie do jednego czerwońca. Żeby było śmieszniej niesterannie go preparuję - czyli mam żółty. I teraz czy za jednego byka dostaję - 1 N, 1 C, 1 Z ? A jeżeli tak to jaka kara mi się należy ?

Autor: WIARUS  godzina: 16:18
No taki nierozważny to chyba nie jesteś!? Gdybym to ja wymierzał Ci karę zastosowałbym najwyzszą z możliwych w tych trzech przewinieniach i skierował sprawę do ORD zgodnie z par 154 pkt 3 Statutu. Mogłoby skończyć się bardzo nieciekawie. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Pomorski Łowca  godzina: 16:27
Proszę zwrócić uwagę, że w sankcjach nic nie mówi się o połączeniu czerwonego z niebieskim. Jeżeli ktoś strzela byka na dwa czerwone i to jeszcze w zupełnie innej klasie niż ma odstrzał to chyba inna bajka niż odstrzał selekta w innej klasie. A zarówno tu i tu przysługuje niebieski.

Autor: WIARUS  godzina: 16:34
Wszystko można maksymalnie skomplikować a w prawie i przepisach wszystkich sytuacji jakie mogą wystąpić w praktyce nie można przewidzieć i opisać wyraźnie co za co. Stąd napisałem jak bym postąpił. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: fotogamrat  godzina: 17:40
Wspomniane pzreze mnie sankcje zaproponowali mi pracownicy jednego z ZO.czy jest to zgodne z prawem?Prawnikiem nie jestem.W kazdym razie, nowe sankcje miały byc bardzo ostre, a takie nie sa.Nazbyt ostrych sankcji boja się ci, który strzelają nieprawidłowo, ja do nich nie naleze.