Czwartek
30.03.2006
nr 089 (0242 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Drobna zwierzyna  (NOWY TEMAT)

Autor: Renata  godzina: 10:10
Witam Mam pytanie. Czy koło (nie będącę podatnikiem VAT) musi wystawiać rachunki dla myśliwych za pobranie zwierzyny na użytek własny?

Autor: RoSch  godzina: 12:03
Tak! A to z takiego powodu, że koło ma obowiązek rejestrowania sprzedaży (przychodów) dla celów podtkowych VAT. W momencie kiedy przekroczy wartość 10.000 EURO staje się czynnym podatnikiem VAT. Obowiązek ten wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Darz BÓR

Autor: Renata  godzina: 13:11
Dziękuję. Wiedziałam, że tutaj zawsze znajdę pomoc. Pozdrawiam

Autor: karko  godzina: 18:35
ad RoSch - tylko kolega,że Renatka wyjaśnia iż koło nie jest płatnikiem VAT-u.Twoja odpowiedź " tak " może wprowadzać w błąd.Tak jeśli Koło jest płatnikiem Vat a nie jeśli nie jest płatnikiem.

Autor: RoSch  godzina: 20:46
Ad. karko Każdy podmiot, który nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zobowiązany jest prowadzić dla celów tego podatku rejestr sprzedaży lub przychodów. Takim dokumentem stwierdzającym sprzedaż (przychody) jest rachunek, faktura lub inny dowód sprzedaży. Podmiot taki (koło) nie będąc „vatowcem” w momencie, kiedy osiągnie sprzedaż (przychody), które przekroczą wartość 10000 EURO staje się automatycznie podatnikiem podatku VAT i od tego momentu staje się czynnym płatnikiem podatku VAT. W świetle przepisów wspomnianej ustawy podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT pod żadnym pozorem nie może ukrywać wielkości osiągniętego przychodu pod rygorem poważnych sankcji wynikających z przepisów Kks. A zatem nie ma tu znaczenia fakt, że nie jest się „vatowcem”, ponieważ z faktu tego wynika tylko różnica polegająca na spełnianiu określonych w ustawie obowiązków wobec fiskusa. Darz Bór

Autor: karko  godzina: 21:41
ad.RoSch przepraszam czytałem w pośpiechu przed wyjściem - żle zrozumiałem pytanie Renaty,Dodam tylko do Twoich wyjaśnień iż oprócz kwoty 10oooEURO Minister Finansow na każdy rok określa przelicznik złotówkowy ( euro ) na ten rok jrst to kwota 43800złotych. pozdrawiam D.B