Czwartek
30.03.2006
nr 089 (0242 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Rezygnacja  (NOWY TEMAT)

Autor: joh-ny  godzina: 13:51
Witam Kolegów !! Na początku lutego tego roku wystąpiłem do swojego ZK z prośbą o skreślenie mnie z listy członków.Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnego zawiadomienia o rozpatrzeniu mojej prośby.Czy Zarząd nie powinien powiadomić mnie w ciągu 14-dni o podjęciu decyzji ? Chyba,że obligatoryjneie potraktowali mnie jako już niebyłego,którego nie muszą o niczym powiadamiać ? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam. DB

Autor: jurek123  godzina: 14:09
Znając zwyczaje panujące w kołach to zapewne większość nie odpowiada przyjmując jedynie do wiadomości. W naszym kole od niedawna odpisujemy dziękując koledze za wspólne chwile. No ale różne bywają rozstania z kołem.

Autor: Jarominiak  godzina: 14:25
Skreślenie z listy członków koła następuje w przypadku między innymi dobrowolnego wystąpienia z koła / art.43 ust.1 Statutu /. O podjętej uchwale skreślenia /pozytywnego tz.przychylnego ustosunkowania się do prośby /, a tym samym utracie członkostwa w kołe , Zarząd koła jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się podjętej uchwały powiadomić właściwy ZO / art.47 Statutu /.Jeżeli więc Zarząd powiadamia ZO to nie wyobrażam sobie aby tego nie uczynić w stosunku do zainteresowanego . Pamiętać trzeba jednak o art.46 Statutu , który zobowiązuje członka skreślonego do uregulowania składki członkowskiej i wszystkich innych zobowiązań do koła w określonym terminie - 30 dni od daty skreślenia . Tak , Zarząd powinien powiadomić o podjętej w tej sprawie uchwale , w tym o uregulowaniu ewentualnych zaległości . Zwłoka może również wynikać z innych przyczyn , np.art. 44 Statutu -wykluczenie z koła , które dokonuje Walne Zgromadzenie , a o tym kolega dowie się po otrzymaniu zawiadomienia o terminie i porządku WZ . Pozdrawiam . Darz Bór . Piotr O.

Autor: jurek123  godzina: 14:51
Kol Jarominiak Kliknij w profil pytającego .U mnie wygląda że go nie ma .Nie ma człowieka nie ma sprawy.

Autor: Jarominiak  godzina: 16:01
Ad. jurek 123 Rzeczywiście . Nie ma sprawy . Ciekawe , czyżby " podpucha " . Zresztą , nie jest to przypadek odosobniony na forum . Pozdrawiam .Darz Bór. Piotr O.

Autor: greg  godzina: 18:55
A właśnie jest wrócił

Autor: joh-ny  godzina: 19:33
Tak Kolego Greg wróciłem.Miałem mały problem po zmianie adresu skrzynki e-mailowej i Jarominiak i jurek123 bardzo szybko (chyba za szybko)spisali mnie na straty.Jestem i oczekuję dalszych opinii Kolegow odnośnie mojego pytania.Pozdrawiam. DB

Autor: WIARUS  godzina: 19:56
§ 42

Autor: WIARUS  godzina: 20:22
§ 42 Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia z listy członków lub wykluczenia z koła. § 170 1. Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia do koła bądź Zrzeszenia, wykluczenia bądź skreślenia z koła, skreślenia ze Zrzeszenia, orzeczenia przez sąd łowiecki wykluczenia ze Zrzeszenia, wymierzenia członkowi Zrzeszenia lub koła kary porządkowej, wymagają uzasadnienia. 3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z ich uzasadnieniem, zainteresowany powinien otrzymać na piśmie, a w przypadku określonym w ust. 1 powinien być także pouczony o trybie odwołania. § 172 1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały........ Wg mnie uchwała o skreśleniu z listy członków koła na wniosek ( prośbę ) myśliwego staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej zainteresowanemu (czas na odwołanie się od uchwały ). Uchwałę taką powinien podjąć ZK na swym najbliższym, od dnia doręczenia mu prośby, posiedzeniu. Jeżeli ZK odbywa swe posiedzenia w terminach ustalonych i znanych członkom koła ( np. w każdy 1-szy wtorek m-ca ) to już łatwo obliczyć kiedy ta uchwała powinna być podjęta. Kiedy otrzyma ją zainteresowany to będzie wiedział jak ją pokwituje doręczycielowi ( bo powinien otrzymać ją za zwrotnym poświadczeniem odbioru). W każdym razie powinien Kolega uchwałę ZK o skreśleniu z listy członków KŁ otrzymać na piśmie z uzasadnieniem, że skreślenie następuje na wniosek Kolegi jednak z pouczeniem o trybie odwołania , mimo że przecież Kolega odwoływać się nie będzie. Pozdrawiam. Darz Bór!!! PS. 1)Przepraszam za falstart. 2) Paragrafy są ze Statutu A wytłuszczenia moje.

Autor: joh-ny  godzina: 22:40
Dzięki Kol.Wiarus.Może trochę mało precyzyjnie zredagowałem swoje pytanie.Otóż chodzi mi o to czy Zarząd powinien mi odpowiedzieć na złożoną pisemnie rezygnację.Nie ma żadnych przesłanek do wykreślenia za "złe sprawowanie" czy temu podobne.Ot przeszedłem do innego koła.Stąd moje pytanie,czy Zarząd w swojej "uprzejmości"powinien mnie powiadomić,że dokonał tego wykreślenia czy nie?? Pozdrawiam DB

Autor: markyz  godzina: 23:07
John-ny Z pewnoscia powinien jak zreszta to zostalo wytluszczone. Pytanie tylko czy zarzad juz sie spotkal. Wg statutu zebrania maja odbywac sie nie rzadziej niz raz na kwartal wiec zalezy kiedy odbylo sie ostatnie zebranie jezeli np drugiego lutego to zarzad ma czas do 2 maja!!! a wiec ciagle wszystko dzieje sie wg prawa. pozdr markyz

Autor: markyz  godzina: 23:14
A tak przyokazji Joh-ny czy syn tez sie denerwuje ze takiego pisma niedostal? ') pozdr i zycze sukcesow w nowym kole. Markyz