Czwartek
30.03.2006
nr 089 (0242 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: REZYGNACJA LUB ZRZECZENIE  (NOWY TEMAT)

Autor: wsteczniak  godzina: 23:41
Wydarzenia dnia codziennego prowokują do zadania pytania: Czy znany jest komukolwiek, przypadek zrzeczenia się (rezygnacji ?) z przyznanego wyróżnienia przez osobę uhonorowaną decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ ? Mam na myśli szerokie spektrum czasowe. W dyskusjach lużnych spotkałem się z tym wątkiem. Najczęściej akcentowanym, jak pamiętam, był powód nieadekwatności zasług do rodzaju przyznanego kruszcu i nie musial wynikać z niskich pobudek dyskutujących. Aspekt formy protestu przed czymś też wydaje się być możliwy. Osobiście uważam, że tylko wartościowych i odpowiedzialnych ludzi stać na decyzję o takim czynie i jakakolwiek alternatywności do swoich rozważań, nie dopuszczą. Myślę, że wątek pozbawienia posiadanych odznaczeń, wynikający z jasno określonych procedur skąd inąd inicjowanych - pominiemy. Pozdrawiam - wsteczniak