Wtorek
18.04.2006
nr 108 (0261 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: obowiązki strażnika  (NOWY TEMAT)

Autor: freon  godzina: 00:34
Szukałem w archiwum, jednak celu nie osiągnąłem. Koledzy poszukuję należycie opracowanych obowiązki strażnika łowieckiego - społecznego. Mam jakieś stare obowiązki na zżółkniętym papierze V klasy, pisane na maszynie, jednak to coś jak z bajki. Po przeczytaniu wydają mi się trochę egzotyczne. Jest tam np. punkt o rekwirowaniu broni i zwierzyny przez strażnika i wiele innych śmiesznych zapisów, prawie ideologicznych, jeszcze z pierwszej połowy poprzedniego wieku a więc z czasów kiedy łowiectwo miało się nieco inaczej niż obecnie. Pewnie temat zainteresuje wielu z nas bo przecież to czas opracowania takiego dokumentu. Za pomoc dzięki. DB

Autor: zgrh  godzina: 05:58
K olego co do straznikow to bylo szkolenie w WRL nastepnie straznicy mieli egzaminy i ci co zdali otrzymali legitymacje straznika lowieckiego i dopiero teraz maja prawa i obowiazki z tym zwiazane.Czy ktos posiada jakies materialy z tym zwiazane trudno powiedziec.Wiem napewno ze szkolenia na straznikow odbeda sie dopiero za rok. I to zarzad kola wysyla na kurs straznikow.

Autor: WIARUS  godzina: 11:02
"Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zatrudnić lub powołać co najmniej jednego strażnika, którego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej." Wychodząc z tego zapisu z Prawa łowieckiego obowiązki strażnika w każdym z kół mogą się bardzo różnić. ZK powinien te obowiązki dla strażników opracować uwzględniając warunki wykonywania zadań i ich zakres niezbędny w danym łowisku.Uniwersalnych ,pasujących do wszystkich łowisk nie da się napisać!! O tym ostatnio już było parokrotnie. (www.lowiecki.pl/forum/read.php?f=15&i=47605&t=47605) Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: wsteczniak  godzina: 11:28
zgrh - po rozmowach ze szkolonym "w WRL" strażnikiem, byłem spokojny o model, sposób sprawowania przez niego funkcji a co najważniejsze jego pojęciu, i nastawieniu do rozumieniea problemu. Po takiej samej rozmowie z przeszkolonym w ZO PZŁ "strażnikiem" i wysłuchaniu - co on taraz mi "może" - bez osobistego adwokata i bodygarda boję się do lasu wyjeżdzać. Pytałem paru innych kolegów. Proponują rozpoczęcie ery wyjazdów na polowania indywidualne ...... grupowo. Dlatego, poruszone przez freon'a zagadnienie uważam za warte przedyskutowania, również w aspekcie tego "społecznego strażnika łowieckiego". Ze swojej strony uważam, że finanse wielu Kół mogą nie nadążyć za katalogiem życzeń jakie należy spełnić, by nie być "na bakier " z ustawą o strażnikach. Przypomnieć warto, że "talona na kalesona" już nie ma,a "strażnik" może byle stringami się nie zadowolić. Jeżeli koło będzie miało to "szczęście", że trafi na "rozgarniętego" strażnika - sądy różnych instancji też do kasy kół też będą miały dość szeroki dostęp. Może jednak warto coś przedyskutować zanim obudzimy się z ręką w ":naczyniu" i własnym puligaresie. Pozdrawiam - wsteczniak

Autor: WIARUS  godzina: 12:40
Moje zdanie jest następujące: zatrudniony lub powołany jest "pracownikiem" KŁ, najczęściej myśliwym tego KŁ. Pierwsze więc kroki w sprawach , o których mu mówili na kursach różni mądrzy przedstawiciele Policji , PSŁ , ZO , prawnicy itp ,a którą powinien zapamiętać, to technika jego działania, która ma mu być pomocna przede wszystkim w tym, aby sam nie popadł w konflikt z prawem, gdyby zachciało mu sie być Chuckiem Norrisem w lesie , którego ma pilnować, w którym ma chronić zwierzynę i prowadzić gospodarkę łowiecką. Ma także wiedzieć kto ma prawo coś mu kazać i co kiedy może ( powinien ) zrobić. To wszystko mniej więcej ma mieć napisane w zakresie obowiązków , które ZK , powołując lub zatrudniając go , ma mu wręczyć i ściśle egzekwować. Swoich pryncypałów ma słuchać nade wszystko i nie uzurpować sobie miana przedłużonego ramienia służb z mocy prawa zajmujących się ściganiem przestępców, chyba że takie upoważnienie jak w załączonym "Zakresie..." ZK mu nakaże we wręczonym zakresie obowiązków!! Błąd popełnią te ZK , które powołają (zatrudnią) ludzi "mających do wypełnienia misję", której możliwość spełnienia bez liczenia się z następstwami wskazali lub polecili mu ludzie go szkolący na kursach , o których już była mowa . Taki "sprawiedliwy " wizję wsteczniaka spełnić jest w stanie!!! Co do oprzyrządowania jego funkcjonowania i jego wymagań w tym zakresie to należy oczywiście wymogi aktów normatywnych spełnić lub zawierając umowę o pracę sprecyzować i to dokładnie. Pozdrawiam. Darz Bór!!! PS. Załączony zakres pochodzi z sieci. Zakres czynności Strażnika Łowieckiego Strażnik łowiecki, zgodnie z art. 36, pkt. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie wchodzi w skład Straży Łowieckiej. Do obowiązków strażnika należy: 1. Ochrona zwierzyny i mienia dzierżawcy przed zniszczeniem i dewastacją oraz zwalczanie i zapobieganie kłusownictwu. 2. Ujawnianie przestępstw i wykroczeń popełnionych w obwodach łowieckich. 3. Dbanie o porządek w nadzorowanym obwodzie, ujawnianie faktów niszczenia drzewostanu, zwierzyny oraz ujawnianie faktów zanieczyszczania lasów. 4. Informowanie Zarządu Koła o potrzebie ustawiania nowych urządzeń łowieckich lub o ich złym stanie. 5. Zwalczanie szkodników łowieckich oraz sygnalizowanie Zarządowi o zjawiskach ujemnie wpływających na stan zwierzyny. 6. Dokumentowanie wykonanych czynności w prowadzonym przez siebie „Dzienniczku strażnika”. 7. Składanie miesięcznych sprawozdań Zarządowi Koła z realizacji wykonanych czynności. 8. Wykonywanie innych poleceń i uchwał Zarządu Koła. 9. Przy wykonywaniu zadań określonych w pkt. 1 – 5, należy współpracować z organami Policji. Strażnik Łowiecki wykonując swoje zadania zgodnie z art. 39, pkt. 2, ppkt. 1, 2, 5, 6, 8, 11, ustawy Prawo Łowieckie ma prawo do: 1. Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń w celu ustalenia tożsamości. 2. Ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenie do jednostek policji. 3. Odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia. 4. Noszenia ręcznego miotacza gazowego. 5. Strażnik łowiecki wykonując swoje obowiązki ma prawo do stosowania przymusu bezpośredniego (art. 39, pkt. 3 ustawy Prawo łowieckie) w postaci: a) siły fizycznej, b) chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotacza gazowego. Przy wykonywaniu czynności o których mowa wyżej, Strażnik ma obowiązek nosić odznakę Strażnika oraz na żądanie okazywać legitymację służbową. zapoznałem się:.......................................data i podpis strażnika .........................................(podpis)Prezesa Koła Łowieckiego