Niedziela
30.04.2006
nr 120 (0273 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Tenuta dzierżawna

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 00:50
To składka członkowska koła jako członka PZŁ. Wysokość tej składki okreśłają ORŁ samodzielnie i może się ona różnic między okręgami. (Par. 127 pkt.15 Statutu PZŁ). 0,20 zł./ha to raczej wyższa składka, bo są okręgi ze składką niższą.

Autor: Wojtek  godzina: 02:10
Dziękuję kol. Piotrze, rozumiem z tego iż jest to jakaś forma podatku dla mnie absolutnie nie zrozumiała bo co ma PZŁ do obszarów- gruntów "obcych". Nie dalej jak kilkanaście godzin wstecz prowadziłem WZ i na nim właśnie zadałem pytanie kol. Januszowi Polowczyk, członkowi ORŁ Katowice w w/w temacie, na co usłyszałem :zawsze tak było! Uważam iz jest to nałożony na koła niczym nie umotywowany haracz. Wiem, wiem "sami tośmy se go w statucie zapisali"!!

Autor: GOZDZIK  godzina: 18:55
Czy to oznacza , że pismo z 10.04.2006 podpisane przez dr.Lecha Blocha dotyczy czegoś innego????

Autor: Alus  godzina: 19:22
ad.GOZDZIK Tak, dotyczy czego innego. To o czym pisze Wojtek, to jest tak jak wyjaśnił Piotr Gawlicki roczna składka członkowska PZŁ płacona przez Koła Łowieckie od ha dzierżawionych obwodów łowieckich. Bardzo różna w różnych okręgach PZŁ. W moim okregu wynosi ona obecnie 13 gr od ha i uważana była za bardzo wysoką, a tu widzę, ze u Wojtka jest jeszcze prawie o połowę wyższa. Tylko okręgi mające bardzo dużo członków mogą pozwolić sobie na tę składkę dosyć niską, taką kilkugroszową. Pozdrowionka DB

Autor: GOZDZIK  godzina: 22:01
Ad.Alus Dziękuję DB.

Autor: GOZDZIK  godzina: 22:14
Coś mi tu niepasuje -par.127pkt.15 statutu i art.35 ust.1. ustawy??? db.