Niedziela
30.04.2006
nr 120 (0273 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Gdy "zarząd" koła (i KR) ma w d... postanowienia XXI KZDPZŁ  (NOWY TEMAT)

Autor: Rafał J.  godzina: 23:13
§ 2 ust. 7. Uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego: „W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały walne zgromadzenia kół łowieckich są zobowiązane podjąć uchwały, o których mowa w § 53 pkt 8 i 10 Statutu”. Wcześniejszy § też 2, ale ust. 4.: „Uchwały władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich zachowują swą ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami Statutu” - pozwalają nie tylko głównemu prawnikowi PZŁ - mec. Markowi Duszyńskiemu (patrz: Walne zebrania, „Łowiec Polski nr 4/ 2006”, str. 66) , ale i mojej skromnej osobie domniemywać, że podjęcie przez WZ uchwał, o których mowa w ust. 7 jest OBLIGATORYJNE bez względu na to czy koła mają już uchwały w przedmiotowej sprawie czy nie. Problem moim zdaniem w tym czy zarząd tego czy tamtego koła zechce się wczytać (a może nie stać go na to?) w interpretację prawną tego zagadnienia. Załóżmy, że zarząd „X” (2 głosy za, jeden przeciw, jeden wstrz.) uzna, że lepiej dla niego, gdy w „jego” kole nadal panowało będzie nie pisane prawo, że o zasadach wydawania zezwoleń na polowania indywidualne decydować będzie łowczy (schizofrenia). Co ma czynić: - szeregowy, świadomy członek koła lub - członek zarządu mający odmienne zdanie, gdy nawet przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie widzi (lub nie chce) nic zdrożnego w rozesłanym do członków koła porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, w którym .... ani słowa o podjęciu uchwały .... właśnie o zasadach wydawania zezwoleń na polowania indywidualne. Może nic nie ma robić, gdyż dzisiaj w strukturach PZŁ gwałcenie prawa to normalna rzecz - nie tylko w kołach łowieckich? Jak reagować na tak apodyktyczne stanowisko „większości” zarządu?

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 23:41
Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie jak kol. Duszyński, dlatego, że jego interpretacja prowadzi w pewnych sytuacjach do działania nonsensownego, a tego raczej KZD nie miał na myśli. Rozumownaie RafałaJ. jest logiczne, ale tylko w sytuacjach, jeżeli koła nie miało uchwał wskazanych uchwałą KZD, albo jeżeli uchwały w tym przedmiocie stały się niezgodne z nowym statutem. A co w sytuacji, jeżeli w sprawach przywołanych w § 53 pkt 8 i 10 Statutu koło ma uchwały absolutnie zgodne z nowym statutem i nie ma żadnych przesłanek, ani uwag członków czy organów koła, żeby uchwały te zmieniać? Zgodnie z kategoryczną interpretacją przytoczoną w ŁP, należałoby przepisać dotyczczasowe uchwały bez żadnych zmian i poddać je pod głosowanie walnego zgromadzenia. Po ich przyjęciu, należałoby jeszcze przyjąć uchwałę u uchyleniu poprzednich uchwał istniejących dokładnie w brzmieniu jak uchwały przyjęte kilka minut wcześniej. Czy to ma jakikolwiek sens? Jeżeli koło ma uchwały dotyczące spraw podanych w § 53 pkt 8 i 10 Statutu i są one zgodne z tym statutem, a koło chce dalej je zachowac, to po co cała bezsensowna procedura z przepisywaniem, uchwalaniem i uchylaniem, którą trudno wytłumaczyć szeregowemu członkowi koła, no chyba, że skwituje sie to tak jak najczcęściej się to robi, że ...'wiecie koledzy, góra coś z nowu głupiego wymyśliła, ale dla świetego spokoju zróbmy jak tam chcą"... Jedynym i do tego słusznym celem zjazdu było, żeby koła posiadały uchwały wskazane w § 53 pkt 8 i 10 Statutu i do tego na podstawie uchwały KZD należy dążyć. Literalne tłumaczenie uchwały KZD w ten sposób, że uchwały te muszą być głosowane w ciągu okresu styczeń - czerwiec, w oderwaniu od tego, czy uchwały takie koło posiada już czy nie, jest zwycięstwem formy nad treścią i dodatkowo zaprezentowaniem się kierownictwa PZŁ, jako całkowicie oderwanego od sytuacji w kołach łowieckich.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 23:54
A co głównego pytania Rafała J., to sprawa jest prosta. Jeżeli koło nie ma uchwał w sprawach przywołanych w § 53 pkt 8 i 10 Statutu, bo zarząd z KR nie widzą takiej konieczności i WZ nie podejmie ich do końca czerwca br., to ZO ma prawo i obowiązek zażądania od zarządu zwołania NWZ i przyjęcia określonych uchwałą KZD uchwał.