Piątek
01.09.2006
nr 244 (0397 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Państwowa Straż Łowiecka ...  (NOWY TEMAT)

Autor: lowiec  godzina: 22:39
Państwowa Straż Łowiecka – rzeczywistość czy fikcja? Zbierając materiały do programu komputerowego Poradnik Łowiecki (niektórzy Koledzy zapoznali się już z wersjami testowymi) postanowiłem sprawdzić, w którym regionie Polski została powołana PSŁ i zebrać dane kontaktowe. W tym celu sprawdziłem informacje zawarte na stronach www Urzędów Wojewódzkich. Jedynie na stronach czterech UW zamieszczone są wzmianki o powołaniu PSŁ. Wojewódzki Urząd Podkarpacki, Wielkopolski i Zachodniopomorski podają szczegółowe dane teleadresowe. Pomorski UW zamieszcza jedynie wzmiankę o powołaniu PSŁ. Bawiąc się w „suchą” statystykę wynika z tego, że jedynie 25% wojewodów powołało PSŁ i … poinformowało o tym zainteresowanych poprzez publikację na swoich stronach www. Niedowierzając tym statystykom napisałem e-maile do pozostałych dwunastu urzędów wojewódzkich z zapytaniem, czy w danym województwie została powołana PSŁ i z prośbą o podanie danych kontaktowych. Odpowiedzi nadesłało jedynie siedem UW. Pozostałe pięć zwyczajnie zignorowało moje zapytanie, z czego wnioskuję, że tam PSŁ nie został powołana do życia. Wśród siedmiu odpowiedzi jedynie UW Lubelski i Opolski potwierdziły powołanie PSŁ. Wśród pozostałych odpowiedzi dwa UW pomyliły Państwową Straż Łowiecką z Państwową Strażą Rybacką!!! Podsumowując: Sześć UW powołało PSŁ co stanowi ok. 37% wszystkich UW. Cztery UW poinformowały o tym zainteresowanych publikacjami na stronach www – 25% wszystkich UW. W dziesięciu województwach PSŁ nie została powołana, bądź brak jakichkolwiek informacji o jej funkcjonowaniu – ok. 63% wszystkich UW. Państwowa Straż Łowiecka – rzeczywistość czy fikcja? Myślę, że każdy sam odpowie sobie na powyższe pytanie … Darz Bór lowiec