Czwartek
09.11.2006
nr 313 (0466 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: opłaty na rzecz koła

Autor: WIARUS  godzina: 08:27
Piszę to co poniżej jeszcze raz dlatego że w e wpisie z 21.08 " uciekł " jeden wyraz i jedna cyfra , które wytłuszczam. Sorry!! Ma natomiast takie uprawnienia i możliwości koło łowieckie gdyż Prawo łowieckie w cytowanym już Art 32.4.5 zezwala na uregulowanie przez Statut sposobu tworzenia nabywania i zbywania funduszy i majątku koła. W Statucie jest to uregulowane par.74.1.3a , gdzie wyraźnie możesz przeczytać że na majątek koła składają się min dochody z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie , dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych oraz z imprez organizowanych przez koło. Tak więc źrodła funduszy i majątku PZŁ ( Zrzeszenia) w pewnym zakresie są różne od źrodeł funduszy i majątku koła łowieckiego. I niestety wg mnie myli się w swej interpretacji Eugeniusz Oborski. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 09:08
Odmienne stanowisko niż kol. Oborski zajęła Komisja Prawna NRŁ, stwierdzając, że Zrzeszenie nie może ustanawiać żadnych dodatkowych opłat oprócz wymienionych w przepisach prawa ogólnie obowiązującego, które to przepisy stanowią katalog zamknięty. Koła, uchwałami walnych zgromadzeń takie opłaty wprowadzać mogą. Osobiście popieram argumentację zawartą w wypowiedziach Wiarusa i Miłosza. Piotr Waślicki

Autor: huszcza  godzina: 16:23
Podzielam osobiście poglądy Wiarusa bo zbyt daleko idąca ingerencja w działalność finansowo gospodarczą koła, zwłaszcza przez nasz ZG była y klęską dla łowiectwa. Im bardzie zdecentralizowany będzie system zarządzania gospodarką łowiecką tym lepej na tym wyjdą koła. Często się zastanawiam na co idą nasze pieniadze ze składek bo czytając sprawozdania finansowe ZG myślę że nie na myślistwo lecz na urzędników. Ale papier zniesie wszystko.