Czwartek
09.11.2006
nr 313 (0466 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: EKB a przewóz broni z DE do PL  (NOWY TEMAT)

Autor: lu.dzie  godzina: 12:13
Kolega (Niemiec - członek PZŁ) chce przyjechać do Polski na polowanie - jest zaproszony przez koło na zbiorówkę i polowanie indywidualne. Chce wziąć ze sobą dwie jednostki broni - obie wpisane do jego Europejskiej Karty Broni. Czy potrzebuje dodatkowo zgody polskiego konsulatu?

Autor: r. andrzej  godzina: 12:21
Nie. ra

Autor: WIARUS  godzina: 12:50
Ustawa o broni i amunicji - Art. 42 1. Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom łowieckim, a także amunicję do niej w liczbie nie przekraczającej łącznie 100 sztuk, o ile broń i amunicja mają służyć do polowań organizowanych na podstawie odrębnych przepisów. 3a. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 będących obywatelami Unii Europejskiej może nastąpić także na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli broń ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i cudzoziemiec jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Trebron  godzina: 17:12
Legitymacja PZL i EKB wystarcza, ilosc broni bez znaczenia jednak musza byc wpisane w Karte, max 100 szt. patronow. DB !

Autor: lu.dzie  godzina: 17:48
Dzięki! Potwierdziliście moje zdanie na ten temat. Zapis z ustawy znam - zastanawiałem się tylko, czy nie ma dodatkowych "obostrzeń". Dziś rano zadzwoniłem do 3 informacji celnych - w każdej totalna spychologia (proszę zadzwonić pod numer telefonu - tam kolejny numer telefonu itd) i niespójność wiedzy - jedni twierdzili, że potrzeba zgody konsulatu, inni że ambasady - jedna tylko pani odesłała do tekstu ustawy i poinformowała, że EKB wystarczy (aczkolwiek nie była pewna, czy tam przypadkiem nie trzeba wbić pieczątki od konsula)... Darzbór!

Autor: Ryszard  godzina: 19:07
ad ludzie trzeba było zadzwonić do pkp:)) A na poważnie , to nie jest to domena celników, ale straży granicznej. Popytaj u nich. EKBP coraz popluarniejsza, to i władze coraz lepiej doinformowane jak to się i czym je. Podobno opłata skarbowa już 105 zł wynosi. Jednak, żeby było legeartis, to w wydanej w Niemczech EKBP w odpowiednim miejscu winna być wstawiona urzędowa informacja o kategoryzacji posiadanej broni. Ma wwieźć dwie sztuki i tam, może być kategorii C (kupił i zarejestrował) a u nas tylko B( dostał pozwolenia na zakup, kupił i zarejestrował). Poza tym przytoczony przepis mówi wyraźnie i jednoznacznie : "Przywóz oraz wywóz broni i amunicji ". nie ma tu mowy nic o posiadaniu i użytkowaniu (polowanie). A skoro B, to winna byc zgoda na posiadanie na terytorium PL. Jak delikwent w trakcie polowania, gdy go PSŁ zaskoczy udowodni legalność uzywania broni palnej? Morał z tego taki, że lepiej jest mieć na ręku albo zgodę konsula, albo pismo od niego, że takiego pozwoleństwa nie potrzeba.

Autor: r. andrzej  godzina: 20:22
Ryszard delikwent jest czlonkiem PZL. Jak legalnie gdzies poluje - z odstrzalem, trzezwy, wpisany itd. to w czym problem ? Czy mozna nielegalnie uzywac broni legalnie polujac, posiadajac legalnie wwieziona bron ? Nie rozumiem. A zaswiadczenia od proboszcza jeszcze czasami nie trza czy jak ? pozdrawiam ra

Autor: saimon  godzina: 20:39
Za takie pozwolenstwo wolaja sobie 80€,przynajmniej w Hamburgu. Nie wiem,czy ono jest bezwzglednie potrzebne? Pozdrawiam

Autor: Ryszard  godzina: 23:57
Andrzeju, jako trzeźwo myślący i piszący, na dodek jako takie związki z narodem piwoszy mający, to pewnie wiesz i zrozumiesz - Co innego posiadanie broni, a co innego prawo do wykonywania polowania. W naszych warunkach żeby móc posiadać broń palną do polowania, to trzeba mieć pozwoleństwo (katB), A w DE, żeby móc posiadać to trzeba być wyłącznie członkiem DJV. (kat C). Tu żeby kupić trzeba mieć 'zgodę', a w DE żadn zgoda na zakup nie jest wydawa, legitka DJV wystarcza. Obywatel DE posiadający zgodnie z WaffG broń myśliwską i będący jednocześnie członkiem PZŁ ( choć to z punktu widzenia WaffG element nieistotny), żeby broń z DE wywieźć musi najpierw spełnic warunki WaffG z Verordnungami ( nb ostatnia poprawka to jajo - uchwalili i nie może być stosowana) w części dotyczacej Ausfuhr+Mitnehmen , bo Ausfuhr+Verbringen tu nie dotyczy. Potem musi spełnić warunki UoBiA, żeby wwieźć i tu może mu wyłącznie EWP/EKBP z legitymacją PZŁ pomóc. Może, ale nie musi. Nie musi dlatego, że mając giwerę i legitke PZŁ wcale nie ma uprawdopodobnienia polowania ( bo np jedzie na WZ, a jakieś Büchse zabrał, co by w prezencie dać = Verbringung). No ale wjechał/wwiózł. Jak przekroczył pas graniczny to już posiada broń palną mysłiwską w PL. A tu przepis jest jednoznaczny ma mieć pozwoleństwo ( na posiadanie). W tym przypadku legitka to może mu tylko pomóc w uzyskaniu pozwolenia na posiadanie broni, tak jak 100 tys innym. Oczywistym jest, że jak jakiejś kontroli na drodze przed oczyma machnie EKBP i legitką PZŁ to mu na 95% do dacha walną, ale te 5%? Dojechał do obwodu i zakładam dostał odstrzał . Wiadomo, że legitka pomaga, ino jak wydajacy każe okazać pozwolenie do posiadania broni na terenie PL , którą wwiózł legertis? Takowe może wydać tylko polska władza ( WPA lub konsul) . Przy okazji czytając przepisy: "5. W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza się informacje o: .......... 6) państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni palnej, określonej w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia." Tu tylko przypomnę pewien wątek z felietonu. Nasi z EKBP wjechali na polowanie do Szwecji . Uprawdopodobnić, uprawdopodobnili, ale nie mieli szwedzkiego pozwolenia na posiadanie b.p. na terenie Szwecji i naszych cupnęli. Całość sprowadza się do jednego -czy jak legalnie wwiózł, to i legalnie posiada. Mam wątpliwości, bo a) nie ma definicji wwozu b) art 2 UoBiA - 'poza przypadkami określonymi posiadanie jest zabronione. c) jako obywatel PL muszę stosować to : "Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń"