Czwartek
15.03.2007
nr 074 (0592 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Broń do użytku służbowego!!! A koszty uzyskania przychodu?

Autor: Marceli  godzina: 08:38
Jeśli chodzi o sprawy księgowe to uważam , że możesz.To tak jak z samochodem.Kupiłeś jako osoba fizyczna, zaczołęś prowadzić działalność to możesz go wykorzystywać(choś są pewne obwarowania) .Jeśli chodzi o policję to nie wiem. Marceli

Autor: medea111  godzina: 10:47
Jeżeli w pozwoleniu na broń masz wpisane w rubryce :"Przeznaczenie broni..do polowań", to używanie jej w innym celu niż polowanie i na strzelnicy myśliwskiej będzie naruszeniem art. 10 ustawy o broni i amunicji.Policja na podstawie art.18 tej ustawy ma prawo i cofnie ci pozwolenie na broń. Pozdrawiam.DB

Autor: LeonUA  godzina: 11:46
CZy z ta Policja jest napewno tak? Jeden z moich kolegów jest mysliwym został zatrudniony przez prywatny ogrod zoologiczny. MIał on w razie sytuacji niebezpiecznej użyć broni w celu obrony przed zwierzętami gdyby zaszła taka potrzeba. Broń została kupiona na niego on ja miał wpisana w pozwolenie natomiast nie byłą jego własnością. Czyli był uzytkownikiem ale nie był posiadaczem. To chyba podobna historia jak broń po zmarłym mysliwym wdowa jest włascicielem broni ale nie jest uzytkownikiem. Jeszcze jedno, temat wałkowany dostrzelenie potrąconej zwierzyny na drodze tez nie jest polowaniem a prawo dopuszcze do tego uzycia broni mysliwskiej. A w praktyce zaleca sie jej uzycie ( to opinia jednego z wojewódzkich lekazy weterynarii).Pilnie prosze o opinie dowiadywałem sie w 2 KWP jedna powiedziała ze to niemozliwe druga ze "jest to akceptowalne". Sprawa dla mnie b ważna Dziękuje za informacje skarbowe. Natomiast nurtuje mnie dalej problem co Z Policja czy moze wystarczyło by rozszerzenie wpisu w pozwoleniu na broń o dodatkową literke jaką? Czy jezeli wykonuje obowiązki "straznika" i uzywam podczas działań broni mysliwskiej. Starac sie o pozwolenie na broń "na firme?" to znacznie podnosi mkoszty i opwoduje zmniejszenie rentownsci całego przedsiewziecia

Autor: WIARUS  godzina: 12:42
Może w tych przepisach znajdziesz częściową odpowiedź: Art. 12 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999,[ Dz.U. z 1999 roku, Nr 53, poz. 549] 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. 2. W pozwoleniu określa się: 1)cel, w jakim zostało wydane, 2)rodzaj broni, 3)liczbę egzemplarzy broni. Użytkowanie broni w innym celu niż określono w pozwoleniu jest niedozwolone!!! Art. 30 1. Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1, przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1, mogą zostać dopuszczone do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań. 2. Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą osób, które na podstawie odrębnych przepisów posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej. 4. Legalność posiadania broni przez osoby, o których mowa w ust. 1, oraz przez osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej potwierdza się w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni. Art. 29 1. Świadectwo broni może być wydane: 1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony, Art. 9 8. Pozwolenie na broń na okaziciela, zwane dalej "świadectwem broni", o którym mowa w art. 29 ust. 1, oraz legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w art. 30 ust. 1 i 2, wydawane są jedynie przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: LeonUA  godzina: 13:04
Dzieki Wiarus!!! I tak z kosztów uyskania przychodów doszliśmy do broni na okaziciela niemniej jednak artykuł 33 ustawie o ochronie zwierzat mowi ze usmiercenie zwierzat w wymienonych przypadkach moze byc dokonane min przez członka PZL. Jego status nie ma tutaj znaczenia. Najwazniejsze by ulżyc zwierzeciu lub zlikwidować zagrożenie z jego strony DB

Autor: nonqsol  godzina: 15:40
ad medea111 Przeczytaj art. 34 pkt 7) Prawa łowieckiego; jest dokładnie odwrotnie Wg takiej wykładni nie można też uśmiercić rannego (lub rozjuszonego) zwierzęcia ani dokonać odstrzału wilka, czapli, kormorana, wydry i paru jeszcze zwięrzątek spoza listy zwierząt łownych. Pozdrawiam! PS Coś Ty taki (taka? bo kojarzy mi się z Medeą żoną Jazona) tajemniczy? :-)