Poniedziałek
17.09.2007
nr 260 (0778 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Czy ktoś wie!!!!!!

Autor: WIARUS  godzina: 08:35
Zobacz ten dokument w załączniku. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Krzych  godzina: 08:50
Ad. Deer35 Znosi, ale tylko w obrocie z państwami i obywatelami UE. Pozdrawiam Krzych

Autor: Deer35  godzina: 13:48
WIARUS z calym szacunkiem ale to rozporządzenie jest z 2000r.a mnie 30 lat uczono i wymagano, że ostatni rozkaz jest najważniejszy i on jest obowiązujący.Jeżeli Art.8a.2 mówi że zaświadczenie nie potrzebne z chwilą wejścia do UE a nowszego zarządzenia w tej sprawie nie ma to inne twierdzenie jest normalnym kitem.Art.37 tym samym z dniem wejścia do UE przestał obowązywać.Czy mam Czy mam rację? Wzywam polujących prawników do dogłebnego wyjaśnienia tej materii bo to nie tylko mnie dotyczy. Odp.Krzych moim zdaniem masz rację tylko gdzie to szukać i jak przekonać decydentów Pozdrawiam DB

Autor: WIARUS  godzina: 15:06
Deer35 Wybierz sobie Tobie odpowiadające!! (www.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=szukaj&search=340118&sort=3&order=1&ile=20) Wpisz " przywóz broni " Jest wśród nich i to które przedstawiłem. Pozdrawiam . Darz Bór!!!

Autor: WIARUS  godzina: 15:49
Masz tu jeszcze UoBiA - stan prawny na 10.07 2007. (www.malopolska.policja.gov.pl/wydzialy/pdf/bron_amunicja_ustawa1.pdf) Art 37.1 Przywóz broni i amunicji z zagranicy przez obywateli polskich na własne potrzeby wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: WIARUS  godzina: 18:03
Deer35 Jeszcze to. Zgodnie z tym rozporządzeniem (www.lex.com.pl/serwis/du/2007/0578.htm) w RP jest tylko broń: - kat A , która jest niedopuszczona do nabywania i posiadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kat B .która wymaga posiadania pozwolenia wydanego przez właściwe władze polskie w celu nabywania i posiadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej O tym mówi art 8 a UoBiA, zoobowiązujący KGPol do informowania o tych rodzajach broni odpowiednich władz krajów UE z dniem uzyskania członkostwa przez nasz kraj. Jaka to jest broń i amunicja wyliczono w rozporządzeniu. Innej broni określonej w dyrektywie UE jako kat C i D zgodnie z treścią rozporządzenia nie odpowiadają w Rzeczypospolitej Polskiej żadne rodzaje broni palnej czyli nie ma takiej broni palnej , której nie trzeba rejestrować lub można posiadać bez pozwolenia. Więc żeby przywieźć broń z kraju UE wymagane jest posiadanie zaświadczenia od konsula!!! A przy rejestracji broni w WPA trzeba mieć to co określa art 13 UoBiA. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Ryszard  godzina: 21:31
Ni znowu ktoś napsze, że juz nic nie wie, albo, że pukawki bez żadnych ograniczeń można ciągnac w te i we wte. Zacznijmy od Wiarusa ; ostatnie rozporządzenie jest wykonaiem ustawy, ale o działlności gospodarczej, a ustawy o broni i amunicji, a to inna sfera. ad Deer, ten zapis cywila nie dotyczy, tylko nakłada obowiązek na KGP. Poza tym trzeba czytać całość i patrzeć w jakim kontekście jest konkretny zapis. Co ma poinformowanie obcych władz o tym czego nie można w PL posiadać , co wymaga pozwolenia, albo co nie wymaga zaświadczenia konsula i to w odniesiu do Polaków/ NIc nie ma. Ta wiedza (co u nas dla nas) do niczego im nie sjest potrzebny. Co innego 'co u nas dla nicj' . Po pierwsze te listy (niedozwolona albo wyłącznie na pozwolenie na broń) są po to, aby obce władze wpisywały swoim w EKBP po haslem PL. Przykład prosty. Niemiec nie potrzebuje pozwolenia na myśliwską. Kupi, to ją rejestruje, bo u niego myłsiwska jest z reguły kat C, czyli taka, której u nas nie ma. U nas cała palna, to albo B ( pozwolenie) albo A (zakazana)> NIech NIemiec wie poprzez sowje organy, że na każda palną w PL potrzebne jest pozwolenie i niech to respektuje. Jeśłi chodzi o zaświadczenie konsula, to chodzi o to: Art. 41. 1. Przywóz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywóz za granicę przez cudzoziemców, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, wymagają uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji. Co w związku z tym bedzie w zawiadomieniu KGP? Cudzoziemcy z UE zwolnieni z posiadania zaswiadczenia konsula jesli przwożona broń mają wpisana do EKBP i jadą na polowanie albo zawody.

Autor: WIARUS  godzina: 21:51
Ryszard Nigdzie nie napisałem że to rozporządzenie jest aktem wykonawczym do UoBiA!! Skupiłeś uwagę na cudzoziemcach przyjeżdzajacych do i wyjeżdzajacych z RP z bronią!Ale zaświadczenie konsula obowiązuje także krajanów kupujących broń na potrzeby własne nie tylko w krajach UE ale także w pozostałych (art 37 UoBiA ) ! Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Ryszard  godzina: 23:45
ad Deer no to ludzkim językiem: "Art. 8a Czy to ma znaczyć że wprowadzenie zmiany w ustawie o której mowimy niweluje Art. 37. 1. Przywóz broni i amunicji z zagranicy przez obywateli polskich na własne potrzeby wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.Na mój nie doskonały rozum Art.8a znosi Art.37. 1. - absolutnie nie "niweluje" ponieważ A) Art 8a nie dotyczy przypadków przywozu broni na własne potrzeby prze obywateli PL B) Art 37.1 nie został skreśłony przez poprawki co oznacza, że art. 37.1 nadal obowiązuje . Inne też, np ten o obowiązku zgłaszania urzedowi celnemu na granicy. ( pisałem kiedys o tym cytując odpowiedź izby celnej). ""I jeszcze jedno,czy ktoś z kolegów może mi wskazać gdzie jest zawarty przepis że do rejestracji broni potrzebne jest zaświadczenie konsula z kraju zakupu broni w UE. "" Nikt nie wskaże, bo takiego obowiązku nie ma. Przy rejestracji bowiązuje wyłacznie art 13 ust 2 2. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych – dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych. Dowodem nabycia jest wyłącznie dokument stwierdzający przeniesienia prawa własności - rachunek, umowa, darowizna, testament, . Zaświadczenie konsula jest dowodem na nic, chyba tylko na spełnienie Innego obowiązku, ale innego. Bez zaświadczenia konsula WPA nie ma prawa odmowy rejestracji legalnie nabytej broni. Jednak zapytać i żądać okazania, to mogą, ale w zupełnie innym aspekcie - legalności sprowadzenia, czy ja to się teraz nowomodnie unijnie nazywa -legalności przemieszczenia broni z zagranicy do PL.