Czwartek
08.11.2007
nr 312 (0830 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Czy koło ma osobowość prawną

Autor: szyper  godzina: 15:59
Kol. Krzych Koło moje, w roku ubiegłym złożyło kompletną dokumentację o dofinansowanie z programu - inwestycje w gospodarstwie rolnym- do właściwego oddziału terenowego ARiMR w Olsztynie. Nadmieniam, iż jesteśmy właścicielem kilkudziesięciohektarowego gospodarstwa. Otrzymaliśmy odpowiedz, iż nasz wniosek nie został w ogóle rozpatrzony, ponieważ Koło nie jest wpisane do KRS. Oczywiście, Agencja powołała się na rozporządzenie Ministra Rolnictwa, które to reguluję tę kwestię. Koło moje zwróciło się z pismem do Min. Rol. o wykładnię tego rozporządzenia, podając argumenty prawne, iż interpretacja Agencji jest błędna. W odpowiedzi Ministerstwo nie uznało naszych racji i potwierdziło interpretację Agencji. Z kolei my, uważając, że gospodarstwa rolne prowadzone przez takie podmioty jak Koła Łowieckie są wyłączone z dostępu do środków pomocowych, wystąpiliśmy, za pośrednictwem ZO do ZG z wnioskiem aby ZG wystąpił do Ministra Rolnictwa by ten zmienił rozporządzenie w tej części które ogranicza pomoc tylko dla podmiotów wpisanych do KRS. I o ile mi wiadomo ,chyba nic się w tej materii nie zmieniło. A może się mylę. Wybaczcie Koledzy opisowy język. Nie jestem prawnikiem. A papiery o których piszę oglądałem wiele miesięcy temu. Pozdrawiam Db.

Autor: Kazimierz Szumski  godzina: 16:22
Jak to wszystko czytam to wniosek jeden: państwo w państwie. Koła prowadzą normalną działalność, podają się za osoby prawne ale do KRSu nie muszą, ambony często lub z reguły przekraczają wys. 4m. ale są budowane bez pozwoleń, ba nawet bez zgłoszeń. I śmieszno i straszno. Pozdr.

Autor: Krzych  godzina: 16:36
Ad. szyper Sprawa wygląda nieco inaczej niż pocżątkowo sądziłem, to było dość specyficzne działanie pomocowe. Muszę to sobie jeszcze przemyśleć. Jednak ponieważ w sprawach związanych z pomocą zastosowanie ma kpa, to zamiast prosić o interpretację min. rol. trzeba było złożyć skargę do WSA. Ad Kazimierz Szumski Według mnie tylko śmieszno, tylko z kogo lub z czego się śmiać? Pozdrawiam Krzych