Czwartek
19.02.2009
nr 050 (1299 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Obowiązek pod rygorem SKREŚLENIA z listy członków koła  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur123  godzina: 15:19
W kole „Y” podjęto uchwałę, w której nakłada się na członków koła taki oto obowiązek: „Myśliwy zobowiązany jest do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Koła. W przypadku absencji na dwóch kolejnych Wlanych Zgromadzeniach Zarząd wniesie wniosek o skreślenie z listy członków koła. Usprawiedliwienie należy dostarczyć pisemnie do Zarządu Koła do dnia poprzedzającego zebranie”. Pytam : – Co robią w tej sytuacji członkowie zarządu (i kim są), że takie kwiatki podsuwają do przegłosowania walnemu zgromadzeniu? – Dlaczego walne zgromadzenie niczym bezwolna masa podejmuje tak kuriozalne uchwały? – Po co zarządom okręgowym podjęte uchwały w kołach, skoro i tak ich nie czytają? Uchwała, jak to uchwała, podobno zawsze nią jest do momentu, kiedy nie zostanie zmieniona lub na podstawie § 173 ust. 2 Statutu PZŁ – uchylona. (Tryb § 172 pomijam.) Co powinien uczynić w takim przypadku zarząd okręgowy, gdyby ktoś z koła oficjalnie zwróciłby mu na to uwagę?

Autor: Nemrod1974  godzina: 15:34
A coż w tej uchwale jest nie tak??? Stautu pisze: § 64 .."Do kompetencji zarządu koła należą wszystkie sprawy koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, a w szczególności: 1).....; .....7) przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów; Dalej czytamy: 1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku: 1) nieprzestrzegania prawa łowieckiego, Statutu bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła; 2) gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej. Dalej czytamy: Członek koła jest obowiązany: 1) przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła, a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych; 2) współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia; Absencja na WZ powoduję że WZ nie może podjąć uchwał niezbędnych do działalności, tym samym więc po pierwsze narusza zasady współzycia koleżeńskiego, jak również nie współdziała z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła.... Innym faktem jest że uchwała ta nie została zaproponowana przez Zarząd Koła A przez sflustrowanych członków których "szlag tarfiał' na olewancki stosunek do działalności koła niektórych czonków.

Autor: Artur123  godzina: 15:36
To się za chwilę przekonasz!

Autor: Artur123  godzina: 15:42
To może jeszcze powiesz, że ta propozycja nie przeszła przez porządek obrad przesłany wcześniej członkom koła przez zarząd koła? Ot, tak, ktoś wstał na walnym i zaproponował, a potem walne przeszło do głosowania?

Autor: Nemrod1974  godzina: 15:47
Dobrze wiesz jaki jest tryb uchwalania uchwał i nie martw się ja również....

Autor: PrzemekJ.  godzina: 16:17
Po pierwsze uczestnictwo w posiedzeniu WZ jest PRAWEM członka koła (które z resztą może być ograniczone) a nie obowiązkiem... Po drugie walne zgromadzenie ma kompetencje wykluczyć, nie skreślić członka z koła... Po trzecie i najważniejsze, walne może wykluczyć członka z koła tylko w dwóch przypadkach o których Nemrod wspomina wyżej... Nie można nikogo wykluczyć z koła za to, że nie skorzystał ze statutowo przysługującego mu prawa uczestnictwa w obradach walnego... Każda uchwała podjęta na podstawie takiego uzasadnienia jest przegrana podczas dalszego dochodzenia swoich praw przez takiego członka koła jeśli nie w drodze odwoławczej przez ZO (co by go skompromitowało) to z pewnością dalej na drodze sądowej... Jeśli zarząd okręgowy nie uchylił tak zredagowanej uchwały WZ to jest dowód na to, że wcale nie czyta uchwał uchwalanych przez koła w jego okręgu...

Autor: Kulwap  godzina: 16:19
Nemrod1974 (młody!) zapytał rozsądnie: "A coż w tej uchwale jest nie tak???" Odpowiadam: WSZYSTKO!

Autor: Nemrod1974  godzina: 16:30
Życzę więc powodzenia na dwóch następnych WZ na których nic nie bedzie mozna uchwalić tylko dlatego że nie bedzie kworum, pytam co wtedy???

Autor: Nemrod1974  godzina: 16:43
Ad. PrzemekJ. ...Po drugie walne zgromadzenie ma kompetencje wykluczyć, nie skreślić członka z koła... Utrata członkostwa w kole § 42 Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia z listy członków lub wykluczenia z koła. § 43 1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: 1) dobrowolnego wystąpienia z koła; 2) utraty członkostwa w Zrzeszeniu. 2. Zarząd koła może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich bądź opłat w określonym terminie. Piszesz.."Nie można nikogo wykluczyć z koła za to, że nie skorzystał ze statutowo przysługującego mu prawa uczestnictwa w obradach walnego... " A na to Statut: § 41 Członek koła jest obowiązany:..... 9) osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy. Organem Koła jest również WZ, czyli uczestnictwo nie jest tylko prawem ale i obowiązkiem.

Autor: iz27  godzina: 16:54
he he ... A co, szkoda czasu na walne ? Tylko mięso do zamrażarki pakować i wódę chlać na stanicy ?

Autor: Kulwap  godzina: 17:06
Przymuszanie do udziału w walnym jest naruszeniem swobody obywatelskiej! Można zachęcac ale przymuszac nie wolno! Pod żadną postacią....

Autor: Nemrod1974  godzina: 17:09
Nikt również nie zmusza do wstapienia do PZŁ...

Autor: Kulwap  godzina: 17:14
Zmusza. Pasja polowania i monopol na jej uprawianie. Ten temat juz przerabialiśmy. Ps. A co ma piernik do wiatraka???

Autor: Jastrząb  godzina: 18:58
;))))) Jeśli na WZ nie będzie kworum to nikt nikogo nie wykluczy z koła-a jeśli będzie kworum to w czym problem?WZ może pracować... Napisał bym sobie takie usprawiedliwienie: "Usprawiedliwiam swoją nieobecność na WZ ze względu na to ,że średnia temperatur w bieżącym miesiącu nie przekroczyła 10 stopni C i marznę-a to powoduje moją niechęć do ruszenia tyłka z domu." Jest usprawiedliwienie?Warunki spełnione?No bo przecież nikt nie określił co usprawiedliwieniem jest a co nie....prawda? ;))))

Autor: Artur123  godzina: 20:20
Mam prośbę. Ma ktoś może dłuższą chwilę i wyjaśni Nemrodowi1974 (i wszystkim członkom jego koła), co oznacza ten fragment Statutu: § 41 ”Członek koła jest obowiązany:..... 9) osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy” ? Kto wyprowadzi go z błędu, bo nadal będzie twierdził, iż: „Organem Koła jest również WZ, czyli uczestnictwo nie jest tylko prawem, ale i obowiązkiem”. Za pomoc z góry dziękuję. W imieniu własnym i Nemroda1974

Autor: Nemrod1974  godzina: 20:26
§ 51 Organami koła są: 1) walne zgromadzenie - jako najwyższa władza koła; 2) zarząd koła - jako jego organ zarządzający; 3) komisja rewizyjna - jako organ kontrolny walnego zgromadzenia

Autor: Basior 1  godzina: 20:54
artur123 Mam wrażenie że uchwały które tu nam prezentujesz w ostatnich postach są uchwałami Twojego Koła. Zastanawia mnie tylko fakt , czy będąc na własnych Walnych zgromadzeniach masz odwagę słowo powiedzieć. Niedawno w Łowcu Polskim był artykuł, o malkontentach.Zobacz Kolego jaki ten świat jest mały. autor napisał artykuł o Tobie. już cię pytałem Zacny Kolego , czy jest coś w PZŁ co ci się podoba? Przecież taka uchwała została podjęta przez większość ( chyba nie uważasz że jest to większość nienormalna)Koła. Nie uważasz Kolego że może podejmując taka uchwalę członkowie Zarządu kierowali się jakimiś argumentami o których nie wiemy!!! A może w Kole było kilka razy zwołane Walne i na 30 myśliwych przyszło 10- bo nie muszą, bo im się nie chce, bo maja same praw, aale żadnych obowiązków. W jaki sposób Kolego chciałbyś zdyscyplinować członków Koła, jak nie przez takie beznadziejne uchwały!!! Zapomniałem !!!! Dasz wszystkim równe prawo do polowania!!! Pozdrawiam.D.B

Autor: Alej.....  godzina: 23:07
Basior1, najlepsza jest samodyscyplina ... ;) Beznadziejną uchwałą, taką za jaką tu optujesz, niczego nie dokonasz. Statutowego prawa w obowiązek nie zamienisz. Pisano już tu o tym sto razy. DB. PS. Ów autor, artykułu o "malkontentach", chyba już zaprzestał swojej błyskotliwej felietonistyki? Czy dalej, swe dyscyplinarne refleksje, publikuje w periodyku?

Autor: kris  godzina: 23:36
Nawet ( powtarzam ale zupelnie bez przekonania NEWET ) jeżeli uznać udział w WZ za obowiązek i to ważny bo zapisany w statucie to jest to jednoczesnie obowiązek "ułomny" bo bez statutowych konsekwencji. Nadrabienie tych statutowych hm... niedociagnięć dyscyplinującymi uchwalami WZ nie ma podstaw statutowych bo nadinterpretuje na niekorzyść czlonka koła i rozszerzajaco traktuje katalog uprawnień WZ. Pozdrawiam

Autor: Artur123  godzina: 23:43
Basior 1 ! Te uchwały pochodzą z koła Nemroda1974, a zapoznać się z nimi można było na "jego prywatnej stronie internetowej". Uwagę moją zwrócił na tę stronę strazniklesny w innym temacie, a każdy mógł zapoznać się z adresem w profilu Nemroda. Teraz zawstydzony Nemrod1974 wykasował w tym profilu adres tejże strony, a szkoda, bo chciałem jeszcze poszperać. A więc Basiorze 1, jak widzisz, i tym razem się mylisz.

Autor: Artur123  godzina: 23:47
Kris ! Na szczęście nie ma tu mowy o statutowym niedociągnięciu, bo wskazany zapis w żadnej mierze .... walnego zgromadzenia nie dotyczy. Mam nadzieję, że jutro pojawi się jeden chętny i wszystko wyjaśni.

Autor: Artur123  godzina: 23:54
A do tego czasu może wystarczy odpowiedź Piotra Gawlickiego na pewne pytanie. (www.lowiecki.pl/pytania/pyt.php?p=969&strona=1&pd=6)