Niedziela
02.10.2011
nr 275 (2254 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Martwe paragrafy Statutu PZŁ.  (NOWY TEMAT)

Autor: jeager  godzina: 12:02
Koleżanki i Koledzy uważam, że wskazane poniższe paragrafy Statutu PZŁ są martwymi zapisami. W naszym okręgu nie znam przypadku, aby te podmioty skorzystały chociażby jeden raz z tych przepisów. Jak wygląda sprawa w Waszych okręgach?

§ 71 W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa przez zarząd koła lub poszczególnych jego członków, komisja rewizyjna jest obowiązana powiadomić o tym właściwy zarząd okręgowy. § 143 1. Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa łowieckiego, Statutu lub innych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez właściwy dla koła zarząd okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła lub prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego. 2. Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie ust. 1 nie wstrzymuje jej wykonania.

Przecież na tym forum aż się roi od przykładów łamania Statutu PZŁ i Ustawy prawo łowieckie przez zarządy kół bądź samych tylko łowczych. Jeżeli KR nie chce powiadomić to myślę, że każdy członek koła powinien ją z tego obowiązku wyręczyć jeżeli uzna, ze łowczy (bo najczęściej tak jest) nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał WZ koła. Pozdrawiam! Darzbór!

Autor: kedaT  godzina: 14:42
Ty oczywiście uważasz , że ZO zareaguje ? Pozdrawiam DARZ BÓR

Autor: lelek_nowy  godzina: 16:01
§ 143 wcale nie jest martwy. To zapis służący represjonowaniu i dyscyplinowaniu zarządów, które nie są w smak ZO. Przykładów na to aż nadto. W Bydgoszczy wykorzystany, żeby nieposłusznego prezesa i łowczego zawiesić. (www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=275) W Tarnobrzegu posłużył do zastraszenia sekretarza zarządu (www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=271) W Lublinie z tego paragrafu zawiesza nawet zarząd koła (www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=230) W Łomży też sie nie szczypano i zawieszono, bo inny członek zarządu miał lepsze notowania w ZO niż zawieszeni (www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=202) W Opolu ZO wykorzystał ten przepis, żeby ubezwłasnowolnić komisję rewizyjną (www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=116)

Autor: jeager  godzina: 20:58
lelek_nowy, Dzięki za te linki, bo w tym temacie też są ważne. Pozdrawiam