Wtorek
11.05.2010
nr 131 (1745 )
ISSN 1734-6827

StrzelectwoTemat: Przestrzelanie broni

Autor: albercik  godzina: 06:29
Kolego dzikun 30 nie upieraj się do "przestrzelenia" tylko stosuj przystrzelanie bo utrwalisz błąd - poniżej odp. na Twoje pytanie: ... Za przystrzelanie broni odpowiedzialny jest jej właściciel, a oto dlaczego i jak zostało to określone... Komunikat Zarządu Głównego PZŁ z dnia 5 kwietnia 2001 w sprawie zasad i warunków przystrzeliwania broni do celów łowieckich W związku z &36, pkt 2 rozporządzenia MOŚZNiL w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania, zaleca się dokonywania przystrzeliwania broni zgodnie z podanymi niżej warunkami: 1. Przystrzeliwanie broni może odbywać się tylko na strzelnicach (&4, pkt 9 cyt. rozporządzenia). 2. Za przystrzelanie broni odpowiedzialny jest właściciel, który powinien dokonać tego osobiście. 3. Jeżeli z ważnych powodów właściciel broni nie może dokonać tego osobiście, powinien to zrobić, za zgodą właściciela broni, instruktor strzelectwa myśliwskiego lub inny strzelec posiadający pozwolenie na ten sam rodzaj broni, albo zakład rusznikarski. 4. Przystrzeliwanie broni powinno odbywać się w obecności instruktora strzelectwa myśliwskiego. Przepis ten nie obowiązuje jeśli przystrzelania dokona zakład rusznikarski. 5. Obecny przy przystrzeliwaniu broni instruktor strzelectwa myśliwskiego, lub zakład rusznikarski powinni wystawić zaświadczenie o przystrzelaniu broni. Zaświadczenie jest ważne przez rok od daty przystrzelania. 6. Instruktor prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń w której zamieszcza takie same dane jak w zaświadczeniu. 7. Warunki przystrzeliwania: * przystrzeliwanie dokonujemy w temperaturze pozwalającej na swobodne oddawanie strzałów przy pogodzie bez silnego i porywistego wiatru oraz bez opadów atmosferycznych; * postawa strzelecka siedząc przy stoliku zapewniającym podparcie łokci oraz podparcie broni najlepiej przez woreczki z piaskiem; * tarcza strzelecka w postaci czarnego kręgu o średnicy 15 cm, lub inna, gwarantująca wyraźne i jednoznaczne określenie punktu celowania na granicy czarnego znaku strzelniczego i białego tła; * odległość strzelania: 100 m dla broni o lufach gwintowanych i 35 m dla broni o lufach gładkich; * ilość strzałów: trzy z każdej lufy; * do przystrzeliwania należy używać amunicji pochodzącej z jednej paczki. Amunicja powinna być takiego samego typu, takiej samej firmy i o takiej samej masie pocisku, jaka będzie używana na polowaniu; * broń powinna być sprawna technicznie, bez pęknięć części drewnianych oraz bez luzów w mocowaniu części broni i montażu przyrządów celowniczych. Lufa przed strzelaniem powinna być wyczyszczona do sucha; * prowadzący strzelanie instruktor, odpowiadający za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy powinien przed strzelaniem przejrzeć broń. Broń, która nie spełnia wyżej podanych warunków nie powinna być dopuszczona do strzelania 8. Broń uważa się za przystrzelaną, jeżeli wszystkie przestrzeliny kulą mieszczą się w okręgu o średnicy co najwyżej 12 cm zarówno dla luf gwintowanych jak i gładkich, a średni punkt trafienia z każdej lufy gwintowanej znajduje się nie dalej niż 4 cm, natomiast średni punkt trafienia z każdej lufy gładkiej znajduje się nie dalej niż 6 cm przy strzelaniu kulą lub śrutem, od oczekiwanego punktu trafienia. 9. Lufa gładka nie podlega przystrzeliwaniu kulami jeżeli strzela się z niej wyłącznie śrutem. Broń z lufami gładkimi, które dobrze strzelają śrutem, a nie spełniają warunków przystrzeliwania kulą, nie powinny być dopuszczone do strzelania kulą z tych luf. 10. Broń, która nie spełnia warunków podanych w punkcie 8 nie powinna być dopuszczona do strzelania i kwalifikuje się do naprawy. 11. Punkty 8, 9 i 10 dotyczą odpowiednio broni kombinowanej. dr Lech Bloch Prezes Zarządu PZŁ Pozdrawiam

Autor: albercik  godzina: 06:54
..... a co do Twojej błędnej literówki "przestrzelenie" a przystrzelanie : ..... tak najprościej - broń strzela a Ty celujesz - skoro nie celujesz przez otwór w lufie a zatem oś lotu pocisku jest inna ( i nie tylko z tego powodu ) od osi Twojego celowania (np luneta) należy je tak zgrać ( te osie ) aby punkt trafienia na danej odległości był punktem przecięcia się tych osi. Zatem jest to przystrzelanie broni (toru lotu danego pocisku) do naszej osi celowania, tak aby na żądanej odległości nastąpiło przecięcie się tegoż toru (osi lotu pocisku) z osią naszego celowania co zapewni nam oddanie idealnego trafienia. Przestrzelenie broni, - zwrot niefortunny z Twojej strony, błędna literówka , na co pierwotnie delikatnie zwrócił Ci uwagę Łowczy37 powoduje czasami - nieporozumienia - tyle i aż tyle. Pozdrawiam Darz Bór Kolego

Autor: Włodas  godzina: 12:02
Umowa użyczenia jest niejako upoważnieniem na użytkowanie danej jednostki broni i ma tu odniesienie punkt 3 przytoczonyych przez albercika obowiązujących przepisów. W odpowiedniej rubryce trzeba wpisać właściciela i użytkownika, jako wykonującego obowiązku przystrzelenia i kwita ! Zaświadczenie o przystrzeleniu użytkujący winien nosić wraz z umową. Ot i wszystko, jak będziesz miał problem daj znać na priv pojadę i damy radę problemowi.