Wtorek
16.08.2011
nr 228 (2207 )
ISSN 1734-6827

StrzelectwoTemat: W.JEN..ODWOŁANIE DO WALNEGO PSSP  (NOWY TEMAT)

Autor: wajen  godzina: 11:29
Ciechanów dnia 31.07.2011 r. Waldemar Jendrzejewski ul.Fredry nr 24 06-400 Ciechanów e-mail: wtjendrzejewscy@o2.pl Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Parkurowego Dotyczy: ODWOŁANIE DO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW od decyzji Zarządu z dnia 10.07.2011 r. Dnia 22 lipca 2011 r. otrzymałem pismo w którym zostałem poinformowany, że dnia 10.07.2011 Zarząd podjął jednogłośną uchwałę o skreśleniu mnie z listy członków PSSP z powodu notorycznego naruszania § 14 pkt.1 ppkt a,b,c - bez podania konkretów i uzasadnienia . Pismo to w imieniu Zarządu podpisał Prezes Jerzy Kamiński. Jednomyślne władze Zarządu PSSP powołując się na ten paragraf dały wyraz braku elementarnej znajomości Statutu własnego autorstwa, który w kwietniu 2011 WZC zatwierdziło,a gdzie stoi, że skreślenie przez Zarząd może nastąpić jedynie w oparciu o § 16 pkt 1,2,3 ppkt a,b,c,d,e. Ze swej strony oświadczam, że nigdy nie robiłem niczego sprzecznego z tym Statutem i podejmowanymi przez Zarząd uchwałami. W miarę skromnych możliwości finansowych, zdrowotnych • aktywnie uczestniczyłem w Walnych Zebraniach Sprawozdawczo Wyborczych • brałem czynny udział w wielu zawodach krajowych i zagranicznych organizowanych m.innymi przez PZŁ, PSSP. Zdobyłem wiele medali, dyplomów i wyróżnień. • czynnie propagowałem na forach internetowych (jako wajen) strzelectwo parkurowe wg prawideł FITASC - w załączeniu wydruk wszystkich postów i polemik z FORUM ŁOWIECKIEGO z roku 2011 • doskonaliłem i nadal doskonalę swoje umiejętności strzeleckie oraz inne z tym związane - jestem instruktorem strzelectwa sportowego oraz instruktorem i sędzią strzelectwa myśliwskiego • płaciłem składki. Jest prawdą, że wizja strzelectwa parkurowego oraz z metody jakimi realizuje to prezes Jerzy Kamiński są mi bardzo odległe. Na niwie strzeleckiej ciąży na Nim notoryczne łamanie, omijanie oraz naginanie prawa. Lekceważenie ogólnie przyjętych w kontaktach międzyludzkich zasad i norm. Przykłady. 1. Komisja Techniczna – przyszłość strzelectwa parkurowego w osobach Pawła Pokrzywki, Marcina Plucińskiego bierze czynnny udział w zawodach, a wcześniej w sposób dalece odbiegający od prawideł FITASC rozmieszcza maszyny, ustala sekwencje i trajektorie rzutków - budząc powszechną irytację innych. Komisję Techniczną - formalnie zlikwidowano, a i tak wymienieni wyżej Panowie robią to samo. 2. Sędziowie – PSSP mimo,że liczy ponad sześć lat nie wyszkolił ani jednego sędziego rangi lokalnej, krajowej. Zapewne nie są potrzebni. Ostatnie MP w Siemianowicach Śl. były tego kompromitującym przykładem. 3. Majątek PSSP – brak 4. Brak jakiejkolwiek współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim czy Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego – mimo, że wszyscy aby uprawiać ten szlachetny czy „królewski” sport w PSSP muszą pierwej tam należeć. Czy władze FITASC o tym wiedzą? Przykładów można by mnożyć. Krótkowzroczność, zaniechanie lub nieumiejętność realizacji działań statutowych PSSP wymienionych w § 8 pkt-y 1,2,3,5,6,7,8,9,10 oraz § 9 pkt-y 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 oraz nieskończenie dużo pozastatutowych to rzeczywisty obraz dokonań Pana Jerzego Kamińskiego. Spośród ponad 100 tysięcy myśliwych , kilku/kilkunastu należy do PSSP, kilku/kilkunastu bierze udział w zawodach organizowanych przez PSSP. Zdecydowana większość nie wie nic o organizacji POLSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECTWA PARKUROWEGO i dyscyplinach strzeleckich jakie powinna promować i propagować. Nie do końca jestem przekonany, aby wyrzucenie mnie „za burtę” PSSP coś w tym temacie zmieniło. Tu potrzeba są zupełnie inne zmiany personalne. Konstytucja RP wszystkim gwarantuje prawo do swobodnych wypowiedzi i polemnik bez naruszania dóbr.. Korzystałem z tego i będę nadal korzystał. Gorąco proszę o dokładne zapoznanie się z treścią załączonych moich postów oraz polemnik i wskazanie chociażby jednej nieprawdy lub oszczerstwa jakiego dopuściłem się pod adresem PSSP. Otrzymują za potwierdzeniem odbioru: Jerzy Kamiński – prezes Zarządu PSSP (adres prywatny, znany nadawcy) Członkowie Zarządu PSSP ul.Toruńska 276, 85-813 Bydgoszcz Członkowie Zarządu PSSP ul. Zwycięstwa 2, 41-103 Siemianowice Śląskie Tadeusz Sejda – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSSP (adres prywatny, znany nadawcy) Podpis ndawcy W.Jendrzejewskiego Załączniki: Pismo z dnia 11.07.2011 r. oraz daty awizowania TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA zatwierdzonego 30.04.2011 na WZC Wydruk wszystkich postów i polemik z FORUM ŁOWIECKIEGO w roku 2011

Autor: Grot1  godzina: 14:14
Waldi te towarzystwo wzajemnej adoracji nie jest warte uwagi.Racje merytoryczną i moralną masz Ty