Piątek
19.05.2017
nr 139 (4310 )
ISSN 1734-6827

StrzelectwoTemat: X MISTRZOSTWA O PUCHAR KŁ "KNIEJA" W KOMAŃCZY  (NOWY TEMAT)

Autor: deer.hunter  godzina: 11:33
REGULAMIN X OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR KOŁA ŁOWIECKIEGO „KNIEJA” W KOMAŃCZY 10.06.2017. (SOBOTA) 1. Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa myśliwskiego.  2. Organizator zawodów: KŁ „Knieja” w Komańczy. 3. Termin i miejsce zawodów: – strzelnica Zakładu Karnego w Łupkowie. 4. Program zawodów: 9.30-10.00 weryfikacja listy zawodników, losowanie numerów startowych, otwarcie zawodów, omówienie zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu zawodów. 10.00 rozpoczęcie strzelań. Ok. 15.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz zakończenie zawodów. 5. Uczestnicy zawodów – członkowie PZŁ. 6. Konkurencje: ROGACZ: postawa siedząc, 5 strzałów, broń podparta w 1 punkcie, tarcza „ROGACZ” (słowacka), odległość 100m. (pola oceniane na tarczy to 10,9,8,3,1; średnica 10-ki to 55 mm) DZIK: postawa stojąc bez podpórki, 5 strzałów z wolno stojącego pastorału, tarcza "DZIK" (słowacka), odległość 100m (pola oceniane na tarczy to 10,9,8,3,1; średnica 10-ki to 60 mm) LIS: postawa leżąc, 5 strzałów, broń z jednym punktem podparcia, tarcza „Lis” dwukrotnie zmniejszona z dodatkowym polem „11” o średnicy ok. 15/20mm lub inna, odległość 100 m. POKER: postawa stojąc, 5 strzałów z wolnej ręki, broń z otwartymi przyrządami celowniczymi. Odległość 50m. Jeżeli będą chętni będzie możliwość strzelania POKERA z myśliwskiej broni krótkiej na odległość 25m. (5 strzałów). 7. Broń i amunicja: dowolna broń kulowa w kalibrach dopuszczonych do polowań przez „Regulamin polowań”. Amunicja j.w. 8. Postanowienia ogólne: w czasie zawodów obowiązywać będą przepisy bezpieczeństwa strzelań Polskiego Związku Łowieckiego. Zaleca się stosowanie ochronników słuchu. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W REGULAMINIE ZAWODÓW DOT. ROZGRYWANYCH KONKURENCJI. 9. Opłaty startowe: ze względów organizacyjnych, chętnych do uczestnictwa w zawodach prosi się o wpłacenie wpisowego w wysokości 30 zł do dnia 05.06.2017r. na konto Koła Łowieckiego „Knieja” w Komańczy 38-543 Komańcza, nr 03 8642 0002 2001 0000 6086 0001 z dopiskiem „ZAWODY” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika. Pieniądze przeznaczone zostaną na tarcze, dyplomy, gorące posiłki oraz obsługę zawodów.  10. Postanowienia końcowe: Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikłe z winy uczestnika zawodów. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów opłaty startowe zostaną zwrócone. Wszelkie wątpliwości oraz omówienie spraw organizacyjnych należy konsultować z Kol. Piotrem Trzaską (nr telefonu 504138054)