Czwartek
05.11.2015
nr 309 (3749 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: wpisowe

Autor: Aro  godzina: 08:26
kujawiak , ja nie bede drążył tematu, jednak wrzuciłem bo "Redakcja" w swoim kole, ma uchwałę zaprzeczającą informacji jaką podaje pytającemu. Aro

Autor: kujawiak pomorski  godzina: 11:24
;)

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 16:36
Przyjmowany powtórnie po przerwie w członkostwie, wpłacał już raz wpisowe i pokrył nim swój udział w tym, co wcześniej w koło włożyli inni członkowie. Czy ma powtórnie płacić, za to co już raz zapłacił? My uważamy, że nie, a na pytanie, czy wpłacił wpisowe do tego koła, odpowiedź jest jednoznaczna - wpłacił. Wyobraźmy sobie sytuację, że członek koła z 25-letnim stażem wyjeżdża za granicę i ma wybór: urlopować się w PZŁ, prosić WZ o zwolnienie ze składek i opłat lub poprosić o skreślenie z koła. Wybiera tę ostatnią opcję i po pół roku wraca, prosząc o powtórne przyjęcie. Czy fair będzie kasować od niego wpisowe, które już raz zapłacił, a swoim 25 letnim stażem budował majątek koła? My uważamy, że nie, bo cieszy nas powrót do koła naszego kolegi i nie zamierzamy jego kosztem wzbogacać koła.

Autor: MARS  godzina: 16:51
1000 zł ekwiwalentu za zagospodarowywanie obwodu w czasie kiedy się z niego nie korzystało nie wzbogaca koła kosztem kolegi?

Autor: Artur123  godzina: 17:41
„Przyjmowany powtórnie po przerwie w członkostwie, wpłacał już raz wpisowe i pokrył nim swój udział w tym, co wcześniej w koło włożyli inni członkowie. Czy ma powtórnie płacić, za to co już raz zapłacił? My uważamy, że nie, a na pytanie, czy wpłacił wpisowe do tego koła, odpowiedź jest jednoznaczna – wpłacił”. Na pytanie, czy… złożył własnoręcznie podpisaną deklarację, odpowiedź jest jednoznaczna – złożył :-) Innymi słowy – „przyjmowany powtórnie po przerwie w członkostwie” nie musi ani złożyć (nowej) deklaracji, ani wpłacić (powtórnie) wpisowego, o których mowa jest w § 36 ust. 1 pkt 2 Statutu PZŁ :-) A co z wymogiem zawartym w § 37 ust. 3? „Potwierdzenie przyjęcia członka do koła, na deklaracji, podpisami złożonymi przez 2 członków zarządu koła, z podaniem daty przyjęcia”, również nie jest wymagane, bo… podpisy zostały złożone już lata temu :-)? Piotrze, z całym szacunkiem do Ciebie, rzadko Ci się to zdarza, ale niektóre Twoje interpretacje – takie odnoszę wrażenie – wydają się być mocno naciągane. Wolno Ci jednak... PS „§ 36 1. Członkiem koła może być osoba, która: 1) uzyskała członkostwo Zrzeszenia; 2) złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiściła wpisowe. 2. Prawa i obowiązki członków koła są równe. Ograniczenie praw członków koła i nałożenie na nich obowiązków może wynikać jedynie z postanowień Statutu. § 37 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa w zarządzie koła deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu. 2. Poza wyjątkiem wynikającym z ust. 4, przyjęcia członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd koła po wysłuchaniu zainteresowanego. 3. Przyjęcie członka do koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez 2 członków zarządu koła z podaniem daty przyjęcia”.

Autor: Artur123  godzina: 17:43
„Wyobraźmy sobie sytuację, że członek koła z 25-letnim stażem wyjeżdża za granicę i ma wybór: urlopować się w PZŁ, prosić WZ o zwolnienie ze składek i opłat lub poprosić o skreślenie z koła. Wybiera tę ostatnią opcję i po pół roku wraca, prosząc o powtórne przyjęcie. Czy fair będzie kasować od niego wpisowe, które już raz zapłacił, a swoim 25 letnim stażem budował majątek koła? My uważamy, że nie, bo cieszy nas powrót do koła naszego kolegi i nie zamierzamy jego kosztem wzbogacać koła. Dalej naciągasz. Nikt o zdrowych zmysłach i jako takim honorze, na okres pół roku nie będzie tak zawile kombinował i ryzykował. „Członek koła z 25-letnim stażem wyjeżdżający za granicę”, na okres pół roku, roku czy nawet dwóch lub trzech lat, wybiera opcję „urlopowania w PZŁ”. Wymaga ta opcja zgody jedynie zarządów – koła i okręgowego. Odpada jakieś tam „proszenie WZ o zwolnienie ze składek i opłat”. Skutkuje zwolnieniem ze składek zarówno na rzecz koła, jak i PZŁ. Prosto, przejrzyście i w zgodzie ze Statutem PZŁ PS „§ 24 1. Na wniosek zainteresowanego członka właściwy zarząd okręgowy może na okres nieprzekraczający 3 lat zawiesić go w prawach i obowiązkach. W stosunku do członków kół łowieckich zawieszenie wymaga zgody zarządów ich kół”.