Czwartek
05.11.2015
nr 309 (3749 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: „Jak poniewierać członka koła”  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur123  godzina: 18:21
„Jak poniewierać członka koła” (www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=386) M.in. „dzięki” tego typu zdarzeniom, zbyt często mającym miejsce w rzeczywistości kreowanej polskim modelem łowiectwa, zdarzeniom możliwym do zaistnienia w każdym kole łowieckim, jestem za takim modelem łowiectwa w przyszłości, w którym formuła kół w dzisiejszym pojęciu przestanie całkowicie istnieć. Ona jest po prostu patogenna i niemożliwym jest zakrzyczenie tego faktu. W przedstawionym felietonie jak na dłoni widoczny jest największy mankament obecnej formuły. Nie potrzeba sytuacji, kiedy członek koła zostaje a) wykluczony z koła, b) skreślony z listy członków, c) ukarany na mocy prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego sądu łowieckiego, d) ukarany na mocy prawomocnej uchwały zarządu koła, aby pozbawić go, w sposób całkowicie niezgodny z prawem i ze Statutem PZŁ, elementarnego prawa, prawa do wykonywania polowania na terenach dzierżawionych przez koło obwodów łowieckich. Nawet w formule tylko lekko poprawionej nie byłoby miejsca na takie „poniewieranie”. Wystarczyłoby tylko odstrzelić... odstrzały. (forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=81020&t=81016&v=t) Osobną kwestię oczywiście stanowiłoby roszczenie Zarządu Koła, o którym mowa w felietonie, ale i tu wymagane byłoby znowu lekkie poprawienie formuły. Należałoby ją tak zmienić, aby zarządom okręgowym nie opłacało się ignorowanie ustawowych obowiązków. PS Art. 33 ustawy Prawo łowieckie: „4. Wskazane statutem organy okręgowe, o których mowa w art. 32a ust. 4, koordynują i nadzorują działalność kół łowieckich oraz członków - osób fizycznych niezrzeszonych w kołach łowieckich. 5. Organy , o których mowa w ust.4, uchylają, w ramach nadzoru, sprzeczne z prawem bądź statutem Polskiego Związku Łowieckiego uchwały kół łowieckich”. Dla przypomnienia (lowiectwookiemartura.blogspot.com/2015/03/formua-ko-jest-bardzo-dobra.html)