Czwartek
07.05.2009
nr 127 (1376 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Porządek obrad WZ  (NOWY TEMAT)

Autor: Thunder  godzina: 11:39
Darz Bór Koleżanki i Koledzy Mam pytanie: Czy rozpatrzenie owołania do WZ od uchwały ZK w sprawie nałożenia kary porzadkowej zawieszenia w polowaniach na rok czasu, może znajdować się na końcu porządku obrad? Czy powinno znajdować się przed udzieleniem absolutorium członkom ZK, tym bardziej, że są stroną w sprawie. Ponadto czy prowadzącym zebranie może być członek zarządu, który również jest stroną w sprawie? Moim zdaniem punkt rozpatrzenia odwołania powinien być przed punktem udzielenia absolutorim, ponieważ dotyczy podjętej przez ZK uchwały o ukaraniu, a wiec jest jakby rozliczeniem z działalności ZK. Poza tym stawianie tak ważnego punktu pod koniec zebrania moze skutkowac brakiem kworum. Czy taki porzadek obrad to celowe zagranie ZK......? Pozdrawiam Thunder

Autor: Artur123  godzina: 12:08
Prowadzić obrady może każdy członek koła. Decyduje o wybraniu prowadzącego większość biorących udział w obradach. Porządek obrad ustala zarząd koła. Moim zdaniem nie ma przeszkód, aby przedmiotowa sprawa mogła być rozpatrywaną (czytaj : głosowanie w sprawie odwołania) na końcu. Nie przeszkadza to jednak, aby o tym podyskutować wcześniej - podczas dyskusji przed głosowaniem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 12:27
Rozpatrzenie odwołania od uchwały ZK może znajdować się w dowolnym umiejscowionym punkcie porządku obrad. Co do prowadzenia obrad przez członka ZK - jak wyżej brak przeciwwskazań, z tym tylko, że wybierany jest zwykłą większością głosów rozumianych jako większość względna, tj więcej głosów za niż przeciwnych. Sformułowanie " większością biorących udział w obradach "- jest inną większością. Najczęściej nazywa się to zwykłą większością głosów obecnych, bardzo zbliżoną do większości bezwzględnej -aczkolwiek jak gdyby z innego punktu rozpatrywaną. Jeśli brak kworum, to sprawa pozostaje nadal nierozstrzygnięta a członek ma prawo polować dalej, bowiem złożenie już samego odwołania wstrzymuje wykonanie uchwały. Zarząd jest zobowiązany wtedy do ponownego zwołania WZ. Piotr Waślicki

Autor: Basior 1  godzina: 16:21
Nic dodać ,nic ująć . D.B