Poniedziałek
17.07.2017
nr 198 (4369 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Wybory uzupełniające do organów koła, a rezygnacja z dotychczasowej funkcji  (NOWY TEMAT)

Autor: michalloo  godzina: 12:43
Przyjmijmy, że w ślad za rezygnacją z funkcji łowczego koła zwoływane jest NWZ celem dokonania wyborów uzupełniających. Jednym z kandydatów na funkcję łowczego jest aktualny v-ce łowczy, który bez złożenia rezygnacji z dotychczas pełnionej funkcji zdobywa największą liczbę głosów. Sytuacja jest dość skomplikowana albowiem można by było przyjąć, iż wybór łowczego jest równoznaczny z rezygnacją z dotychczasowej funkcji vce łowczego. Moim zdaniem sprawę komplikuje § 53 pkt 2 Statutu PZŁ, który w ramach wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia wymienia między innymi : „2) powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków, określanie liczby członków zarządu koła, a także sprawowanych przez nich funkcji oraz sposobu wyboru”. Powyższy przepis wraz z § 62 pkt 7 Statutu utwierdza w przekonaniu, że Walne Zgromadzenie powinno jednak jakoś stwierdzić fakt zaprzestania pełnienia funkcji v-ce łowczego. Jakie jest zdanie kolegów na ten temat?

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 20:07
Walne Zgromadzenie staje przed faktem oczywistym, że kandydyjący v-ce łowczy kandydował i został łowczym i to jest właśnie stwierdzenie faktu zaprzestania pełnienia funkcji v-ce łowczego. Innymi słowy, jeżeli do świadomości WZ dochodzi, że osoba zajmująca daną funkcję w zarządzie już jej nie pełni, bo pełni inną, to następuje stwierdzenie, że nie pełni już tej poprzedniej. Żadne głosowanie, oświadczenie, etc. nie jest poprzednie, bo nie dyskutuje się i nie głosuje się woli wyrażonej przez daną osobę. Podobny przykład, nie głosuje się tego, czy dana osoba może być kandydatem w wyborach np. przewodniczącego WZ i wystarcza, że ona zgadza się kandydować, co WZ milcząco stwierdza, bo doszło to do świadomości wszystkich obecnych, że taki kandydat jest i będzie głosowany. § 53 pkt 2) statutu nie wymienia kompetencji "stwierdzania" zaprzestania pełnienia funkcji, ale jest tam punkt 20), mówiący, że do kompetencji WZ należy ...uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie. I właśnie § 62 ust.7 jest taką inną sprawą przewidzianą w Statucie, którą WZ "rozpatruje" przez stwierdzenie istnienia woli osoby, która zaprzestaje pełnienia funkcji.

Autor: Artur1234  godzina: 20:49
Jak Ci rano mówiłem, że tak jest, michalloo, to mi nie wierzyłeś :-) A teraz wierzysz czy nadal masz wątpliwości? Podzielam pogląd Piotra Gawlickiego, pogląd zawarty w pierwszym akapicie jego wystąpienia, w całej rozciągłości. Nie podzielam jednak mini poglądu Piotra, wyrażonego w ostatnim akapicie, ale to już drobiazg. Po prostu uważam, michalloo, że w przedstawionej przez Ciebie sytuacji, § 62 ust. 7 statutu nie ma zastosowania. Taki wybór, nawet uzupełniający, odbywa się bezpośrednio w oparciu o § 53 pkt 2. Chociaż owszem - po stwierdzeniu przez WZ zaprzestania pełnienia funkcji.