Piątek
12.10.2018
nr 285 (4821 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Zasady selekcji, sankcje

Autor: marcino  godzina: 00:17
Nie wiem czy aby do końca znasz znaczenie słowa "konfabulacja" a zdanie dokończę : powinien w miarę dokładnie znać.......poglądy kol. Artura jako absolutnej wyroczni :) a tak poważnie : nie dokończę tego zdania, do czasu gdy nie usuniesz z niego Twojej konfabulacji tj, wtrętu: "poprawiającej ustawę" - zadając mi pytanie wciskasz perfidnie drugie dno. Kto mówi o poprawianiu Ustawy? Delegacja lub jej brak do podejmowania decyzji w zakresie określonym Ustawą to zgoła co innego niż sugerujesz. Dość paskudnie a przy tym perfidnie manipulujesz, kolejny raz wciskając mi "dziecko w brzuch". Moja propozycja jest taka. Zarzuć / zarzućmy ton konfrontacyjny bo i tak nikt poza nami tego nie czyta, a jeśli nawet to pobieżnie i rzadko:). Więc nie ma przed kim się prężyć. Temat uważam za wyczerpany. Więcej z niego nie wyciśniemy. Do zobaczenia w innych wątkach.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 09:24
Marcina od dziewięciu dni „nurtuje taka kwestia (forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=130461&t=130461&v=t)”. Marcino, umówmy się, że nie istnieją „obowiązujące w okręgach uchwały odnośnie kar za odstrzał nieprawidłowy” według Twojego pojmowania zagadnienia, więc rozważania typu – „mają” te uchwały „sens” czy też nie mają, uznajemy za bezprzedmiotowe. Uznajmy w ślad za tym również, że Twoich pytań: „czy należy przyjąć nowe "zasady" korespondujące z ustawą PŁ?” i „czy uchwały odnośnie "karania" pozostają bez zmian?”, w ogóle w tej dyskusji nie było. Zgoda? Zwróć, proszę, uwagę, że w aktualnych Zasadach selekcji (dziennik.lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/attachments/article/461/zasady%20selekcji%20-%20ujednolicone.pdf) nie ma zdania na temat norm związanych z nakładaniem kar (bo i nie może być, gdyż mowa jest o nich w ustawie, w dodatku bez delegacji do uszczegóławiania zagadnienia), więc i w jakichkolwiek uchwałach (w tym w uchwałach ustępujących okręgowych rad łowieckich) mowy o tym być nie może. Ponawiam też tę propozycję: Wybierz prawidłową opcję („a” lub „b”): Członkowie każdego organu PZŁ i koła łowieckiego, zanim zabiorą się za redagowanie projektu jakiejkolwiek uchwały w sprawie materii regulowanej ustawą, rozporządzeniem lub aktem normatywnym PZŁ, powinni choć pobieżnie zapoznać się z... a) z tym rozporządzeniem (prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000283), b) ….... (wpisze marcino) PS Nie wiem czy aby do końca znasz znaczenie słowa "konfabulacja" klik 1 (dziennik.lowiecki.plhttps://synonim.net/synonim/konfabulowa%C4%87) klik 2 (dziennik.lowiecki.plhttps://sjp.pwn.pl/slowniki/konfabulacja.html) klik 3 (dziennik.lowiecki.plhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Konfabulacja)