Piątek
09.11.2018
nr 313 (4849 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Rosnąca liczba wilków w polskich lasach wzbudza różne emocje.

Autor: Zaranek  godzina: 09:49
Nie używamy bo nie polujemy na wilki i prawie nie polujemy na muflony.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 09:51
06.11.2018.r. w Szczecinku, odbyło się szkolenie dotyczące rosnącej populacji wilków w polskich lasach. Wzbudza ta sytuacja różne emocje. RDOŚ ze Szczecina przy wydatnej współpracy SGGW w Warszawie zorganizowała podczas tego spotkania seminaria, które są zdecydowanie pierwszym krokiem w kierunku poprawy sytuacji na poziomie kontaktów bezpośrednich z wilkiem a społeczeństwem Polski oraz przeciwdziałania powstawaniu szkód w gospodarstwach w zakresie ubytków inwentarza żywego. Jednym z bardzo dobrze przygotowanych wykładów było szkolenie na temat: "Sposoby eliminacji zagrożenia dla człowieka ze strony wilka z uwzględnieniem niebezpiecznych osobników." Przeprowadził go dr. Bartłomiej Popczyk z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Wydziału Nauk o zwierzętach SGGW w Warszawie. Te lekcje powinien odrobić każdy myśliwy. Podczas przygotowania do egzaminu porusza się sprawy użycia broni w odniesieniu do sytuacji szczególnych. Hm... Seminarium szkoleniowe na temat wilka (forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=122109&t=122109) Prawie półtora roku temu informowałem: W miniony piątek, tj. dnia 9 czerwca 2017 r., w siedzibie Nadleśnictwa Wejherowo odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Wilk gatunek na styku ochrony przyrody i łowiectwa”. Jego organizatorem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku we współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Gdańsku i Komisją Łowiectwa Polskiego Towarzystwa Leśnego. Zadaniem seminarium, postawionym przez organizatorów, było „zapoznanie uczestników szkolenia z poglądami i ocenami dotyczącymi wpływu wilków na populacje dzikich kopytnych oraz związanego z tym właściwego zarządzania populacjami zwierząt łownych”. Założono też poruszenie „problemów związanych z ochroną gatunkową wilka, rolą myśliwych w zarządzaniu jego populacją oraz oddziaływaniem gospodarki łowieckiej na populację wilka”. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zarządów okręgowych PZŁ w Elblągu, Gdańsku i Słupsku, Stowarzyszenia Na rzecz Wspieranie Bioróżnorodności „Matecznik” oraz Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. Zaproszono również nadleśniczych RDLP w Gdańsku, a także specjalistów ds. gospodarki łowieckiej RDLP w Olsztynie, Szczecinku i Toruniu. Otwarcia seminarium dokonał dyrektor RDLP w Gdańsku pan Adam Kwiatkowski. Swoje referaty wygłosili panowie Paweł Stępniewski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, prof. Henryk Okarma z Polskiej Akademii Nauk, Stanisław Jachowski ze Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”, dr inż. Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pani dr Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. Moderatorem seminarium był prof. Henryk Okarma, który niezwykle udanie wywiązał się także z tego postawionego mu zadania. Był czas podczas seminarium na odpowiedzi na stawiane pytania odnoszące się bezpośrednio do wygłaszanych prezentacji; miała miejsce także gorąca dyskusja po wygłoszeniu wszystkich referatów.