Czwartek
06.12.2018
nr 340 (4876 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Myśliwi pytają – prawnicy odpowiadają  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 17:55
Przykładowe pytanie myśliwego i odpowiedź prawnika... Klik (forum.lowiecki.pl/read.php?f=11&i=544846&t=544846): „Pytanie: Czy myśliwy, któremu zostało cofnięte pozwolenie na posiadanie broni, może kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika)? Nazwisko i adres znane redakcji Odpowiedź: Posiadanie broni myśliwskiej wynika z decyzji administracyjnej właściwego organu Policji lub Żandarmerii Wojskowej, a podstawowym argumentem za wydaniem tej decyzji jest przynależność do PZŁ. Cofnięcie pozwolenia na posiadanie broni może wynikać z wielu przesłanek, szczegółowo opisanych w ustawie o broni i amunicji. Jednak sam fakt cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni nie przesądza, że osoba taka pozbawiona zostaje praw członka PZŁ oraz członka koła łowieckiego. Statut PZŁ nie uzależnia pełnienia funkcji we władzach koła od faktu posiadania pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej. Co więcej, członkostwo w PZŁ również nie jest w żaden sposób uzależnione od faktu posiadania pozwolenia na broń. Zatem w opisanym przypadku nie występują żadne ograniczenia formalne w zakresie pełnienia funkcji członka zarządu w kole łowieckim przez osobę, która utraciła pozwolenie na posiadanie broni. Pozostają wyłącznie aspekty etyczne, ale te zostaną ocenione przez uczestników walnego zgromadzenia podczas głosowania nad ewentualnym wyborem takiej osoby na daną funkcję w organach koła".

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 17:57
Odpowiedź w zasadzie można by uznać za poprawną, ba – nawet pożyteczną, gdyby nie jeden – moim zdaniem – dość poważny błąd. Otóż nie podzielam poglądu tajemniczego odpowiadającego, gdy głosi: ….podstawowym argumentem za wydaniem tej decyzji jest przynależność do PZŁ. Moim skromnym zdaniem „podstawowym argumentem za wydaniem tej decyzji” nie jest „przynależność do PZŁ”, a posiadanie uprawnień do wykonywania polowania. To mała, drobna, ale niezmiernie istotna różnica, której tajemnicy przed nieuważnymi „badaczami” prawa łowieckiego strzegą na kilka sposobów różnej maści brytany spod znaku wieńca byka z krzyżem pomiędzy tykami. Ma to zapewne na względzie podtrzymywanie mitu o większym zakresie monopolu, dzierżonego przez Polski Związek Łowiecki, niż jest on w rzeczywistości, chociaż i tak jest on bardzo uciążliwy dla niejednego, zwykłego zjadacza myśliwskiego chleba. Mówiąc inaczej, jeżeli zdobędziemy uprawnienia do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ustawy Prawo łowieckie, nie musimy legitymować się członkostwem w PZŁ, aby móc skutecznie ubiegać się u właściwego organu Policji o wydanie nam pozwolenia na broń w celach łowieckich. Wystarczy – powtarzam – posiadanie uprawnień do wykonywania polowania. PS Ustawa o broni i amunicji: „Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. 2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach: 3) łowieckich; 3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: 2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;”. Niczego tu nie zmieniają art. 15 ust. 2 i art. 27 ust. 5 tej samej ustawy. Zapis art. 10 ust. 3 pkt 2 jest bowiem jednoznaczny!

Autor: sympatyk40  godzina: 19:35
Art. 42a. 1. Uprawnienia do wykonywania polowania posiadają także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli posiadają uprawnienia do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej i złożą egzamin uzupełniający w języku polskim przed komisją, o której mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3, z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, a w przypadku uprawnień selekcjonerskich także zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej. O to chodzi?

Autor: Hupert  godzina: 20:44
W pytaniu jest mowa o osobie, która chce kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika). Nie potrzeba więc w odpowiedzi dokonywać literalnej analizy prawnej ustawy o broni i amunicji, tylko odpowiedzieć "jak krowie na rowie", że ..."myśliwy, któremu zostało cofnięte pozwolenie na posiadanie broni, może kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika)"... Jednym zdaniem (forum.lowiecki.pl/read.php?f=11&i=544848&t=544846&v=t), a nie wielowątkowymi zagadkami w dwóch tematach równocześnie.

Autor: sympatyk40  godzina: 20:52
Racja kolego Hupert. Chcę się czegoś ciekawego dowiedzieć i za cholerę nie mogę. Koledzy zaczęli temat, coś namieszali i dalej nikt nie wie o co chodzi.

Autor: labul  godzina: 22:21
,,Mówiąc inaczej, jeżeli zdobędziemy uprawnienia do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ustawy Prawo łowieckie, nie musimy legitymować się członkostwem w PZŁ, aby móc skutecznie ubiegać się u właściwego organu Policji o wydanie nam pozwolenia na broń w celach łowieckich. Wystarczy – powtarzam – posiadanie uprawnień do wykonywania polowania." i tego, trzeba się trzymać: ,,2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;”. dyskutując z Tobą

Autor: labul  godzina: 22:24
,,nie musimy legitymować się członkostwem w PZŁ" , czy na pewno ?

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 22:33
Skoro ustawa stanowi, że potrzebne jest tu posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, a nie członkostwo PZŁ...

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 22:41
Widzisz, labul, jak mocno przesiąknięty jesteś tą pezetełowską propagandą? Aż trudno Ci uwierzyć w to, co jest w rzeczywistości, a nie pochodzi od propagandowej tuby PZŁ. Na siłę teraz próbujesz szukać kontrargumentów, ale... nie jesteś w stanie ich znaleźć. Jeszcze raz: „Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. 2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach: 3) łowieckich; 3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: 2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;”. Czego tu nie rozumiesz? Gdzie tu mowa o konieczności posiadania członkostwa PZŁ? No, gdzie?

Autor: labul  godzina: 23:02
Cwaniak, zostawiłeś pułapkę pomiędzy ,,3) a 3, ". Spoko jutro coś wymyślę.

Autor: lelek_nowy  godzina: 23:26
A kto oprócz członka PZŁ może zostać członkiem zarządu koła? Pytanie dotyczyło pozwolenia na broń dla członka koła i wymóg przynależności do PZŁ jest tu niepodważalny. Co tu przelewać z pustego w próżne?