Piątek
07.12.2018
nr 341 (4877 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Myśliwi pytają – prawnicy odpowiadają

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 00:42
Oj, lelku_nowy, lelku_nowy... Zastrzeżenia mam do konkretnego zdania, a nie do całej odpowiedzi, którą w zasadzie uważam za bardzo poprawną. Napisałem wcześniej, do jakiego zdania mam to zastrzeżenia. O, do tego: ….podstawowym argumentem za wydaniem tej decyzji jest przynależność do PZŁ. Nie zajarzyłeś, więc teraz w całości: Posiadanie broni myśliwskiej wynika z decyzji administracyjnej właściwego organu Policji lub Żandarmerii Wojskowej, a podstawowym argumentem za wydaniem tej decyzji jest przynależność do PZŁ.

Autor: WIARUS  godzina: 08:07
Prawo łowieckie Art. 33c.
    1. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej może wchodzić wyłącznie osoba: 1) będąca członkiem Polskiego Związku Łowieckiego; 2) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub nie była ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym; 3) w przypadku zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej – będąca członkiem danego koła łowieckiego.
Dopóki nie utraci członkostwa ….

Autor: lelek_nowy  godzina: 10:58
To zapisy ustawy łowieckiej są proste i jasne jak konstrukcja krowiego ogona, ale niektórzy muszą włos na czworo dzielić.

Autor: mcvein  godzina: 22:31
Czołem ! Tak, wracając po jakimś czasie, ... Artur123 żyje? ;-) Sorry , dawno mnie tu nie było. Stąd pytanie