Wtorek
25.12.2018
nr 359 (4895 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Komisja Rewizyjna uzupełnienie składu  (NOWY TEMAT)

Autor: Szymon Bis  godzina: 16:58
Witam Zgodnie z nowym Prawem Łowieckim : Art. 33b.25) 1. Organami koła łowieckiego są: 1) walne zgromadzenie – jako najwyższa władza koła łowieckiego; 2) zarząd koła łowieckiego – jako organ zarządzający i reprezentujący koło łowieckie na zewnątrz; 3) komisja rewizyjna – jako organ kontroli wewnętrznej koła łowieckiego. 2. Walne zgromadzenie tworzą członkowie koła łowieckiego. 3. W skład zarządu koła łowieckiego wchodzi od 4 do 7 osób wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków koła łowieckiego. 4. W skład komisji rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez walne zgromadzenie Pytanie następujące i dane : -Komisja działała w składzie 3 osobowym , -w czerwcu br. jeden z członków Komisji odszedł do krainy wiecznych łowów, - z zapisów powyższych tylko Walne Zgromadzenie ma prawo uzupełnienia składu komisji Pytanie kiedy Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia Komisji ... miesiąc ? niezwłocznie ? Czy Komisja w składzie 2 osobowym może "dotrać" do Zwyczajnego Walnego czyli do maja przyszłego roku? Czy sprawozdanie w składzie 2 osobowym jest prawomocne ? Nigdzie nie znalazłem terminów ale może złe szukałem . Może wynikają z innych aktów prawnych . Prośba o informację.

Autor: labul  godzina: 22:30
Wg mnie : §68 4. Statut PZŁ, nadzwyczajne WZ niezwłocznie ogłoszone przez ZK. Mądrzejszych na forum jest wielu, mogę się mylić.