Piątek
15.03.2019
nr 074 (4975 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: skrócenie zawieszania za odstrzał naganny

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 20:23
Pogląd, że myśliwy znający biologię jelenia szlachetnego, jego rozwój, selekcję populacyjną winien starać się oszczędzać bezwzględnie nawet cielaki męskie jest jednym z największych błędów, jakie myśliwi popełnili wobec populacji jelenia szlachetnego w Polsce. Wdrożenie w życie tego poglądu poprzez zasady selekcji osobniczej PZŁ doprowadziło do degradacji populacji jelenia, które zostały nadmiernie odmłodzone i do wyeliminowania byków w wieku łownym i medalowych pozyskiwanych w kolejnych latach. Jak sobie PZŁ powyższe uzmysłowił, to zaczął leczyć dżumę cholerą, zmniejszając odstrzał byków do połowy przyrostu zrealizowanego, a w to miejsce nakazał strzelać łanie, co jest działaniem na rzecz redukcji populacji, ku radości lub nawet poprzez nieformalne działanie Lasów Państwowych wobec kierownictwa PZŁ. Każdemu, który będzie chciał wyśmiać powyższy pogląd polecam cofnięcie się mentalnie do 8 klasy szkoły podstawowej i przeliczenie sobie średniego wieku byków, po kilku latach oszczędzania szpicaków. Przyrost zrealizowany byków w roku wynosi ca 30% i przed okresem polowań, jest ich 30:130, czyli 23% populacji. A ponieważ odstrzał byków był przez lata równy przyrostowi zrealizowanemu, to trzeba było z populacji odstrzelić 23% byków, ale starszych, a czym starszych, tym trofeum było ładniejsze. Gdyby tak się działo przez 4-5 lat oszczędzania byków młodych (dawniej I klasa), to po tym okresie w populacji mielibyśmy 23% szpicaków, 23% w drugiej głowie, 23% w trzeciej głowie i 23% byków w czwartej głowie, bo wszystko co starsze byłoby wystrzelane. Jak więc można oczekiwać, że po 10 latach z zaoszczędzonych szpicaków dorobimy się byków łownych? Jedyną drogą do zagwarantowania sobie ca 10% - 15% populacji byków łownych, jest odstrzelenie co roku min. 30% szpicaków. Dokładne liczby można obejrzeć po uruchomieniu sobie symulatora populacji (www.lowiecki.pl/symulator/jelen/), dzięki któremu można poznać liczbę osobników w każdym wieku, przy założonym odstrzale w różnych przedziałach wiekowych.