Środa
22.05.2019
nr 142 (5043 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Wykluczenie z koła

Autor: Martinescu  godzina: 09:30
@Piotr Gawlicki A co w przypadku braku absolutorium np. jednego z członków zarządu, nie można głosować za odwołaniem i powołaniem nowego na tym samym WZ???

Autor: czif  godzina: 21:55
Martinescu Wniosek o odwołanie po nieuzyskaniu absolutorium na tym WZ § 45 5. Członek zarządu, który nie uzyskał absolutorium, może być na tym posiedzeniu odwołany przez walne zgromadzenie bezwzględną większością głosów obecnych na tym posiedzeniu, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku walnego zgromadzenia, pod warunkiem zgłoszenia i przyjęcia takiego wniosku. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, walne zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające do zarządu koła z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.